Laagdrempelige, veilige informatie-uitwisseling

Van Cryptshare voor lokale overheden

Nederlandse gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken toegewezen gekregen vanuit de landelijke overheid. Tegelijkertijd worden steeds meer gemeentelijke diensten gedigitaliseerd in het kader van de e-overheid. Als gevolg hiervan is er een grote toename te zien in de online contactmomenten tussen de gemeente, de ketenpartners en andere lokale overheden en belanghebbenden. Cryptshare heeft zich in dit segment ontpopt tot een leidende speler met een gebruiksvriendelijke oplossing voor de beveiliging van e-mailcommunicatie en bestandsuitwisseling.

René Koops van Cryptshare legt uit hoe dat komt: “Wij zien bij organisaties die veel met persoonsgegevens werken, zoals lokale overheden, een grote behoefte aan veilige informatie-uitwisseling. Zo’n oplossing moet eenvoudig in gebruik zijn om te voorkomen dat mensen andere manieren gaan zoeken om hun vertrouwelijke bestanden of hun mails te versturen. Cryptshare investeert veel in productontwikkeling, waarbij het vergroten van de veiligheid en het verder vereenvoudigen van het gebruik centraal staan.” Een goed voorbeeld hiervan is de QUICK-technologie. Deze technologie vergroot de gebruiksvriendelijkheid door de uitwisseling van wachtwoorden te automatiseren. Daardoor wordt de veiligheid minder afhankelijk van de gebruiker, terwijl de controle wordt vergroot.

 

Olievlek

“Ons uitgangspunt is dat je via Cryptshare met iedereen veilig moet kunnen communiceren”, vervolgt Koops. “Voor bepaalde afdelingen binnen de gemeente, zoals het sociaal domein, is het evident dat er frequent vertrouwelijke en persoonsgebonden informatie wordt uitgewisseld met ketenpartners. Dit is dan ook typisch een afdeling die Crypsthare op waarde weet te schatten. Zij gebruiken onze oplossing voor hun communicatie binnen Jeugdzorg, schuldhulpverlening en Veiligheidsregio.” Vanuit die afdeling ontstaat dan vaak een olievlek binnen die gemeente en raken andere afdelingen geïnteresseerd om het product ook te gebruiken. “Daarbij kun je denken aan de communicatie van raadsleden of communicatie met externe advocaten, maar ook met burgers of bedrijven die bijvoorbeeld vergunningen aanvragen. Veel heeft de gebruiker daar niet voor nodig. Zodra de geadresseerde toegang tot internet en een e-mailaccount heeft, kun je al veilig communiceren via Cryptshare.”

 

Ruimte voor verbetering

Met een sterke vertegenwoordiging in alle provincies en meer dan honderd gemeenten als klant, heeft Cryptshare zich inmiddels bewezen als betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplossing op het gebied van veilige informatie-uitwisseling. Door de implementatie van de AVG in mei van dit jaar is het bewustzijn bij lokale overheden en hun partners verder vergroot, weet ook Koops. “Het vormt een impuls voor organisaties om nog eens goed naar hun eigen communicatie te kijken en tot de ontdekking te komen dat er ruimte is voor verbetering. Cryptshare heeft zich ook hier inmiddels bewezen als een veilige en gebruiksvriendelijke oplossing.”

 

Gerelateerde berichten...

X