LifeApps brengt innovatie

Imago is van groot belang, ook in de zorgsector. Uiteraard wil een zorginstelling in eerste instantie kwalitatief goede zorg leveren. Maar goede kwaliteit hangt nauw samen met passende zorg. Dat betekent dat een ziekenhuis niet alleen goed moet zijn, maar ook van deze tijd. In dit kader heeft Info Support haar spin-off LifeApps in het leven geroepen.

 

In de zorgwereld is Info Support heel sterk in ketenintegratie en integratie van software en systemen. Absoluut nodig en zinvol, maar vooral degelijk en niet per se innovatief. Naast wat nodig en zinvol is, richten zorginstellingen zich in toenemende mate op innovatie, modernisering en digitalisering. Alles wat kan bijdragen om het kostenoverschot in de zorg terug te dringen, is namelijk meer dan welkom. Om de zorgsector via innovatie te verbeteren, is LifeApps opgericht, een spin-off van Info Support. Sales Manager Max Verhorst licht toe: “LifeApps is de innovatiemachine van Info Support. Wij houden ons bezig met snelle, nieuwe en innovatieve toepassingen. Dat doen wij door bestaande oplossingen die zich reeds hebben bewezen te combineren met innovatieve technologische ontwikkelingen. Samen met partners aan de kant van de zorginstellingen werken we op die basis aan concrete toepassingen.”

 

ScreenConsult

Afgelopen oktober zag LifeApps het levenslicht. Nu al tonen ziekenhuizen en andere zorgaanbieders zich erg enthousiast over dit initiatief. “Zij zien heel duidelijk de toegevoegde waarde die innovatie kan leveren”, betoogt Verhorst. Als eerste voorbeeld van zo’n innovatie noemt hij ScreenConsult, een videocommunicatie-oplossing. “Dit hebben wij ontwikkeld op basis van Skype for Business in samenwerking met ziekenhuis Rijnstate Arnhem. In combinatie met innovatieve software leidt dat tot een nieuwe oplossing die een goede bijdrage levert aan hogere kwaliteit en kostenreductie. Voor de eenvoudige consulten hoeft een patiënt niet meer naar het ziekenhuis te komen en kan ook de arts veel efficiënter zijn tijd indelen. In ScreenConsult zie je een dynamische wachtrij. Je ziet de mensen ook daadwerkelijk vertrekken als hun consult begint. Skype for Business is bij veel zorginstellingen bekend. Naast deze vertrouwde software is er heel gemakkelijk een koppeling te maken met een EPD als HiX van Chipsoft. Een arts kan dan in zijn bekende systeem op een knop drukken, de wachtrij zien en zo zijn consulten afwerken. De patiënt kan thuis gewoon via zijn browser inloggen en zo zijn arts ‘bezoeken’.”

Een andere toepassing, de Thuismeter, is eveneens in samenwerking met Rijnstate Arnhem ontwikkeld. “Dit is een app die is gekoppeld aan een fysieke meter, bijvoorbeeld een bloeddrukmeter”, vertelt Verhorst. “Daarmee kan een patiënt zelf thuis zijn bloeddrukwaardes meten, die dan direct in het EPD worden bijgewerkt, zodat de arts dit kan raadplegen. De patiënt hoeft dus niet meer voor dergelijke eenvoudige zaken naar het ziekenhuis, en ook voor de arts scheelt dit veel tijd. Met dergelijke innovatieve oplossingen kan de zorg belangrijke efficiëntieslagen maken, zowel aan de kant van de arts als de patiënt.”

 

Verrijking

Naast het innoveren van bestaande oplossingen, richt LifeApps zich op innovatieve technologie. Als voorbeeld noemt Verhorst de HoloLens van Microsoft. “Met die bril zie je augmented en mixed reality. De wereld om je heen wordt verrijkt met extra 3D-objecten of informatie. In plaats van een MRI-scan van hersenen op een tweedimensionaal beeldscherm te bekijken, kunnen artsen met de HoloLens de scan in 3D bekijken, eromheen lopen of er zelfs in kijken. Het object blijft stilstaan in de ruimte terwijl je eromheen loopt, en je kunt het ook samen met anderen bekijken. In de toekomst dragen artsen en verpleegkundigen misschien standaard een HoloLens. Een arts die zijn ronde doet in een ziekenhuis ziet door zo’n bril bij de patiënt naar wie hij kijkt automatisch alle relevante informatie omtrent ziektebeeld, medicijngebruik, foto’s, scans enzovoort. Ook kan hij zaken als een plotseling verhoogde hartslag direct invoeren in het systeem, voor zover dat niet al automatisch gebeurt. Ook in de ouderenzorg zijn praktische toepassingen denkbaar voor de HoloLens. Ouderen die een nieuwe heup hebben gekregen, hebben soms moeite met hun mobiliteit, omdat ze bang zijn te vallen. Met de HoloLens kunnen ze bijvoorbeeld oefenen om ballen die op hen afkomen te ontwijken. Hierdoor hervinden ze sneller hun stabiliteit en verbeteren ze hun mobiliteit. Ik geloof dat augmented reality de komende jaren een grote vlucht zal nemen, ook buiten de zorg.”

 

Partnerships

LifeApps is opgestart vanuit de overtuiging dat de beste innovaties voortkomen uit partnerships. Met technologische partijen maar vooral ook partnerships aan de toepassingskant, dus de ziekenhuizen. Verhorst: “Wij kunnen als ict-leverancier wel een product bedenken, maar we kunnen nooit precies inschatten wat zo’n product gaat doen binnen een organisatie. Daarom zeggen wij: de beste innovaties komen voort uit samenwerkingsverbanden. Ons uitgangspunt is: kijk wat er is, kijk wat eraan komt en ga dat in samenwerking met partners ontwikkelen tot iets dat concrete meerwaarde oplevert. Zo organiseren wij bij verschillende ziekenhuizen inspiratiesessies met artsen, verpleegkundigen en specialisten. Bijvoorbeeld om te kijken wat er leeft en wat er mogelijk is met zo’n HoloLens. Dat is de beste methode om te achterhalen wat zo’n innovatie binnen een ziekenhuis aan concrete meerwaarde kan opleveren.”

 

Alle goede dingen

LifeApps start vanuit de solide basis van Info Support, waar 400 professionals werken, onder wie datascientists en experts op het gebied van machine learning. Meer dan dertig jaar aan ervaring en expertise vormen de backbone voor de innovatiedrang van LifeApps. “Vanuit Info Support nemen we alle goede dingen mee”, vertelt Verhorst. “Stabiliteit, hoge kwaliteit mensen, netwerk van klanten en contacten, financiële armslag en ga zo maar door. Zo kunnen wij putten uit veel bestaande software. Daardoor kunnen wij heel snel reageren op geluiden of wensen vanuit de markt. Wij kunnen echt binnen twee tot drie weken vanaf een idee komen tot een eerste prototype of concept dat kan worden getest. Vervolgens wordt dat gezamenlijk door de opdrachtgever en uitvoerder doorontwikkeld. Maar andersom straalt het innovatieve karakter van LifeApps ook in positieve zin af op Info Support. Bijvoorbeeld in het interesseren van veelbelovende studenten om te kiezen voor Info Support als toekomstig werkgever.”

 

Er zijn bij LifeApps nog veel meer coole ontwikkelingen gaande, zoals met de robot Pepper of met wearables. Teveel om hier allemaal te vermelden. De toekomst biedt oneindig veel mogelijkheden. In die toekomst ziet Verhorst overigens dat de ziekenhuizen in Nederland de innovatie gaan brengen. “Zij worden daarin de voorlopers, omdat zij aan de voorkant zitten en als eerste zien waar de wensen en behoeftes liggen.”

Max Verhorst, Sales Manager bij LifeApps

 

 

Gerelateerde berichten...

X