LSFD wint terrein: Landelijke spreiding in vijf jaar

In 2008 is de Stichting Automatisering Fertiliteit (SAF) opgericht. Deze stichting heeft softwareleverancier Stb uit Houten na een uitgebreide selectie in 2011 opdracht gegeven om een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) te ontwikkelen, dat landelijk gebruikt kan worden voor de fertiliteitszorg. Deze EPD, Landelijk Specialistisch Fertiliteits Dossier (LSFD) geheten, is bestemd voor verschillende soorten fertiliteitsklinieken.

De SAF heeft Stb als ontwikkelaar geselecteerd omdat zij uitgebreide kennis heeft op het gebied van fertiliteit en reeds beschikte over het succesvolle Stb Zorgplatform. Dit Zorgplatform kent veel standaardfunctionaliteiten, waarbinnen een gewenste applicatie, zoals het LSFD, ontwikkeld c.q. geconfigureerd kan worden. De samenwerking tussen de SAF en Stb heeft in hoge mate een bijdrage geleverd aan het succes van de applicatie.

Binnen vijf jaar zal het LSFD verder uitgroeien en haar landelijke dekking nog verder versterken. Het systeem ondersteunt de volledige bedrijfsvoering en ‘ontzorgt’ de arts zodat meer tijd besteed kan worden aan de directe zorg voor de patiënt.

Het Stb Zorgplatform

Het Stb Zorgplatform biedt zorgverleners een webbased registratieomgeving. Een dashboard vormt de centrale ingang van het dossier, waarop relevante patiëntinformatie en historie overzichtelijk kunnen worden weergegeven. Registraties kunnen direct vanuit het dashboard worden vastgelegd. Met slechts één muisklik is de patiëntstatus nader in te zien.

Het LSFD

Het LSFD is door gebruikers, zoals gynaecologen en klinisch embryologen, op het Stb Zorgplatform ontwikkeld, en is uniek omdat het nauw aansluit bij de praktijk.

De SAF streeft met het LSFD landelijke uniformiteit van dataregistratie na. Om die reden organiseert de stichting twee werkgroepen: groep één richt zich op de kliniekkant, terwijl groep twee zich focust op de labgerelateerde activiteiten. Bij voorkeur heeft elk aangesloten ziekenhuis een representant in elke werkgroep. Tijdens de werkgroepenbijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld en kunnen wensen worden voorgelegd. Er wordt nagegaan of een wens enkel voor een specifiek ziekenhuis geldt of dat de wens breder wordt gedragen. Vervolgens onderzoekt Stb of de wens technisch haalbaar is. Uiteindelijk bepaalt de SAF op basis van de verkregen input welke wensen bij een volgende release worden meegenomen.

Kortom: gebruikers sturen de ontwikkeling en blijven steeds betrokken bij de verdere uitbouw en uitbreiding van het systeem. Op die manier worden de wensen van gebruikers niet uit het oog verloren.

Dr. Jesper Smeenk, voorzitter SAF/gynaecoloog St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg, geeft aan: “Het LSFD faciliteert transparantie binnen de voortplantingsgeneeskunde door uniforme registratie en rapportage en maakt het zo mogelijk om van elkaar te leren en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.”

 

Het systeem biedt veel voordelen:

 • Het past op ieder Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) zoals Epic en Chipsoft.
 • Het voldoet aan de HL7-standaarden.
 • Het is veilig.
 • Het is een webbased applicatie, waardoor het vanaf elke werkplek oproepbaar is.
 • Het maakt papierloos werken mogelijk.
 • Het is gebruiksvriendelijk voor elk type gebruiker (van secretaresse tot arts)
 • Patiëntgegevens zijn eenvoudig op te roepen
 • Registraties kunnen eenvoudig worden gemaakt en vastgelegd.
 • Het maakt digitale correspondentie met andere zorgverleners en digitale communicatie tussen (transport)kliniek en laboratorium mogelijk.
 • Het beschikt over een rapportage- en uitgebreide correspondentiemodule.
 • Door de landelijke uniforme data is wetenschappelijk onderzoek mogelijk.
 • Het LSFD ondersteunt de gebruikers bij het dagelijks contact met de patiënt en bij het uitvoeren van laboratoriumactiviteiten, waardoor het dagelijkse werk eenvoudiger wordt.

Dr. Rob Bernardus, werkzaam als gynaecoloog en medisch hoofd in Nij Barrahûs te Wolvega, laat weten: “Je moet leren werken met het LSFD. Dit kost tijd maar de digitale status, bereikbaar van waar dan ook, bevordert zeker de kwaliteit van de zorg!”

Het LSFD is uit te breiden met functionaliteiten zoals een Webbased Agenda en een SBV-Z check. Ook modules als ZorgMail, Mailmerge, Single sign-on, Handtekening, Supervisor, Actie, To do en KID kunnen worden toegevoegd. Tot slot bestaat de mogelijkheid om een koppeling te maken met de bestaande it-omgeving (bijvoorbeeld hormoonwaarden- , infectieparameters- en/ of semenkoppeling).

LSFD Ziekenhuizen

Het LSFD is uitgerold bij de volgende achttien klinieken:

 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
 • Catharina Ziekenhuis
 • Erasmus Medisch Centrum
 • Fertiliteitskliniek Twente
 • Gelre Ziekenhuizen
 • ISALA
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Nij Barrahûs
 • Nij Geertgen
 • Medisch Centrum Kinderwens
 • Maastricht Universitair Medisch Centrum
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • Reinier de Graaf Groep
 • St. Elisabeth Ziekenhuis
 • Sint Franciscus Gasthuis
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

De toekomst

Ofschoon het LSFD al een spreiding heeft door heel Nederland, is de verwachting dat deze landelijke spreiding zal toenemen, gezien de reacties en interesses van nog niet aangesloten klinieken. Momenteel is de implementatie bij AMC, Flevoziekenhuis, Radboud en OLVG in volle gang. Ook niet-aangesloten ziekenhuizen zien de voordelen van het LSFD en tonen vergaande interesse. De verwachting is dat het aantal gebruikers de komende jaren verder zal toenemen.

De nadruk wordt in de toekomst gelegd op het delen van data en het gebruiken van data voor wetenschappelijk onderzoek waarbij het ziekenhuis zelf kan benchmarken.

“Door de uniforme vastlegging van data binnen het LSFD kun je klinieken met elkaar vergelijken en kun je, met toestemming van de patiënt, de gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek”, aldus dr. Carl Hamilton, werkzaam als gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch.

In het ziekenhuis spelen veiligheid en privacy een steeds grotere rol. De Stb secure module die Stb binnenkort lanceert, vervangt het traditionele wachtwoord door een inlog via de smartphone met gezicht, stem of vingerafdruk. Biometrie is de enige oplossing om een gebruiker én het individu op een onlosmakelijke wijze aan elkaar te koppelen.

“Naast de gebruiksvriendelijke inlog, kan deze innovatieve methodiek worden gebruikt om elementaire processtappen, zoals het autoriseren van labuitslagen, van een digitale handtekening te voorzien”, aldus Rutger Slager CTO van Stb te Houten.

Gaat het succes verder?

Het LSFD is een succes in Nederland. Blijft het succes binnen de landsgrenzen of gaat het succes verder? De SAF en Stb bekijken de mogelijkheden om het LSFD uit te rollen in andere landen.

Stb

Stb Zorg richt zich in het bijzonder op het ontwerpen en implementeren van specialistische dossiersystemen en registraties voor researchtoepassingen in de zorg. Stb Zorg maakt deel uit van de Stb Bedrijven. Stb biedt al ruim 20 jaar haar gespecialiseerde diensten aan. Stb is gespecialiseerd in softwaresystemen die de volledige bedrijfsvoering ondersteunen. Stb gelooft in de kracht van verbinding. Het verbinden van data, processen en mensen.

SAF

De SAF is een samenwerkingsverband tussen gynaecologen voortplantingsgeneeskunde en klinisch embryologen. De SAF vertegenwoordigt beide beroepsgroepen bij het ontwikkelen en het verbeteren van het LSFD.

 

Gerelateerde berichten...

X