Verbetert cloud uw beeldstrategie van de toekomst?

Enterprise Image Management platform in de cloud: kies voor flexibiliteit

Het zijn onzekere tijden voor ziekenhuizen. Nieuwe samenwerkingsverbanden, druk om onnodige zorg terug te dringen, razendsnelle innovatie vooral op het gebied van AI. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de beeldstrategie van een ziekenhuis. De cloud biedt de flexibiliteit om op meerdere toekomstscenario’s voorbereid te zijn.

Hoeveel beelden genereert uw ziekenhuis over vijf of tien jaar? En met hoeveel ziekenhuizen zult u die beelden tegen die tijd delen? Het is bijna niet te voorspellen gezien de vele ontwikkelingen die hier impact op hebben. Allereerst het terugdringen van onnodige zorg. Al jaren wordt hierover gesproken en enkele projecten laten zien dat het ook kan. Het wachten is op een nieuwe vorm van financiering, meer gericht op value based healthcare. Een andere onzekerheid zijn de vele samenwerkingsverbanden. Twee ziekenhuizen die samengaan, zullen hun Enterprise Image Management willen integreren. Als ze twee verschillende merken hebben, betekent het dat één van beide ziekenhuizen moet overstappen. Is het verstandig om dan te investeren in een on-premise omgeving, of ligt de keus voor de cloud meer voor de hand? Dan is er nog de discussie over hoe lang u de beelden wilt bewaren. On-premise storage is duur. Met het oog op research is het – zeker gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van AI –verstandig om beelden zo lang mogelijk te bewaren: het beeldarchief als data-goudmijn. Om de kosten van die goudmijn in de hand te houden, is beeldstorage in de cloud voor veel ziekenhuizen een interessante optie.

 

Hybride cloud

Het is dan ook niet vreemd dat ziekenhuizen die erover denken hun Enterprise Image Management platform in de cloud onder te brengen, beginnen met hun archief, zegt Rutger van Beek, Accountmanager bij Sectra. “Zij houden hun productie-omgeving nog on-premise vanwege de zeer hoge eisen die specialisten stellen aan de performance. Maar hun archief zetten ze in de cloud. Zo ontstaat een hybride omgeving. Specialisten doen weliswaar vaak een beroep op archiefbeelden, maar de overgrote meerderheid van die archiefaanvragen is voorspelbaar, omdat het gaat om geplande onderzoeken. De eerder gemaakte beelden kun je de nacht van tevoren al klaarzetten. Dit noemen we ‘prefetchen’. Bij de ongeplande onderzoeken (inloop) werkt prefetchen ook en binnen tien minuten is het onderzoek opgehaald. Als je dit procesmatig goed inregelt – en dat kan eenvoudig met de workflows van Sectra – dan ervaren specialisten geen enkele vertraging als ze archiefbeelden opvragen.”

Daarnaast maakt Sectra het mogelijk om beelden uit een cloud-archief te streamen, vergelijkbaar met de manier wanneer je een video streamt.

 

Cloud als veilige optie

Veiligheid was altijd een reden om Enterprise Image Management, waaronder PACS/VNA, technisch in eigen beheer te houden. Maar ziekenhuizen zien langzaam maar zeker in dat ze zelf vele malen kwetsbaarder zijn dan een cloud-leverancier voor wie informatiebeveiliging een kernexpertise is. Van Beek: “In 2017 ging een aantal ziekenhuizen in Groot-Brittannië plat door ransomware. Dat voorval heeft ziekenhuizen in Nederland wakker geschud. Ze realiseren zich dat ze een makkelijke prooi zijn voor hackers. Jarenlang hebben ze de cloud buiten de deur gehouden met als argument veiligheid, maar nu draait het om. Veiligheid wordt juist een reden om naar de cloud te gaan.” Daar komt bij dat het voor ziekenhuizen steeds lastiger wordt om hoogopgeleide it’ers te vinden, terwijl tegelijkertijd hun afhankelijkheid van IT toeneemt. “Ook dat is een reden om te kijken naar de cloud”, weet Van Beek. Net als tijd- en plaatsonafhankelijk werken. “Nu ziekenhuizen groter worden en meerdere locaties hebben, werken medisch specialisten steeds vaker op andere locaties. Een deel van hun werk kunnen ze ook thuis doen. Dan is het prettig om eenvoudig, snel en veilig toegang te hebben tot de beelden van alle patiënten.”

 

Beelduitwisseling

De cloud maakt het uitwisselen van beelden tussen ziekenhuizen een stuk eenvoudiger. Sectra heeft voor beelduitwisseling de cloud-oplossing Sectra Image Exchange Portal (IEP) ontwikkeld, die binnen één dag te realiseren is. Het versturende ziekenhuis kan de beelden naar deze portal uploaden, waar het ontvangende ziekenhuis ze kan downloaden. Het ziekenhuis dat de beelden verstuurt, heeft een abonnement nodig, de ontvangende kant niet. Van Beek: “Ze verdienen dat abonnementsbedrag snel terug, want in de meeste ziekenhuizen is – zelfs met ondersteuning van een DVD-robot – al snel één persoon bezig met het branden en inlezen van onderzoeken op DVD. Dan heb ik het nog niet eens over de kosten voor licenties, support en de DVD’s zelf.”

IEP is een goedkope, laagdrempelige voorloper op XDS. Van Beek: “Natuurlijk, op termijn moeten we naar een landelijke XDS-infrastructuur toe, maar het duurt nog wel even voordat alle ziekenhuizen een aansluiting hebben. In de tussenliggende tijd – zeg maar de pré XDS-tijd – biedt IEP een mooi alternatief en aanvulling op XDS. Temeer daar IEP ook richting de patiënt en internationaal kan worden gebruikt.”

 

Universeel platform voor AI

We noemden al het Enterprise Imaging Archief als goudmijn voor AI. Ziekenhuizen gaan die algoritmen niet allemaal zelf ontwikkelen, want dan is iedereen zijn eigen wiel aan het uitvinden. Van Beek: “Daarom stellen wij ons platform open voor algoritmen van derden als een vendor neutraal platform voor AI om toegang tot nieuwe innovaties te garanderen, ongeacht de AI-leverancier. Dat kan omdat Sectra is gebaseerd op open standaarden. Het voordeel voor ziekenhuizen is dat ze niet voor lastige integratievraagstukken worden gesteld. Bovendien kunnen specialisten gewoon in hun vertrouwde omgeving blijven werken, in de viewer die ze gewend zijn.”

 

Win advies in

Het mag duidelijk zijn: de cloud kent vele gezichten en ziekenhuizen moeten met veel verschillende facetten rekening houden. Van Beek adviseert daarom: “Win advies in bij leveranciers. Zij zijn de specialisten op het gebied van de technologie. Afdelingen IT en MT zullen zich meer en meer moeten focussen op samenwerking met de medisch specialismen. De tijd dat IT alleen verantwoordelijk was voor het netwerk, de werkplekken en het EPD is voorbij. Medische Technologie en IT vloeien in elkaar over. Als je als it-afdeling geen aansluiting vindt bij de primaire processen, verlies je je bestaansrecht. IT kan medisch specialisten aanzetten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en te gaan denken aan het gezamenlijke belang, bijvoorbeeld in de vorm van een VNA. IT kan bovendien wijzen op mogelijkheden om te innoveren. Daarvoor is het wel nodig dat IT sparring partner wordt van de medische staf. En dat kan alleen als de basisvoorzieningen, zoals het Enterprise Image Management Platform, niet teveel tijd kosten.”

Meer weten over een Enterprise Image Management Platform? Bezoek Sectra op Zorg&ICT, stand 10D065 of neem contact op met Rutger van Beek – Accountmanager Sectra rutger.vanbeek@sectra.com

www.sectra.com

 

 

 

Gerelateerde berichten...

X