“Verduurzaming Nederland versnellen met datathermie”

datathermie

Op vrijdag 21 oktober 2022 heeft de minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, aangekondigd dat warmtenetten op termijn in publieke handen moeten komen. Het kabinet wil dat alle grootschalige (1500+ aansluitingen) bestaande en nieuwe Nederlandse warmtenetten vanaf juli 2024 geleidelijk in eigendom van gemeenten moeten komen. Deze maatregel kan als gevolg hebben dat verduurzaming van warmtenetten zal vertragen. De datacenter branche wil ervoor waken dat een dergelijke vertraging ontstaat, blijkt uit een persbericht. “De inzet van datathermie als warmtebron kan namelijk voor aanzienlijke verduurzaming van het warmtenet zorgen,” is de mening van de datacentersector.

Overgang naar publieke warmtenetten

De minister heeft voor een “zachte” overgangsperiode gekozen. Deze overgang is opgebouwd uit twee delen; ten eerste is er een periode van zeven jaar waarin private partijen bij uitzondering nog wel eigenaar mogen worden van een warmtenet. Deze periode moet de gemeenten voldoende tijd bieden om op zoek te gaan naar financiers en kennis, en kunde op te bouwen. Ten tweede komt er een overgangsrecht voor private eigenaren van bestaande warmtenetten. Deze partijen krijgen twintig tot dertig jaar de tijd om hun investeringen in warmtenetten terug te verdienen en na afloop hun meerderheidsbelang te verkopen aan een publieke partij.

Ondersteuning door datacenterbranche

De datacenterbranche, vertegenwoordigd door Dutch Data Center Association, benadrukt in haar bericht de kansen voor verduurzamen van warmtenetten middels datathermie (restwarmte uit datacenters). Hierom wil de datacenterbranche naar eigen zeggen graag met de gemeenten om tafel. “De datacenterbranche biedt actief ondersteuning aan op technisch, economisch en juridisch vlak om tot een optimale energie-uitwisseling te komen.”

Er zijn momenteel al bijna 50.000 woningen aangesloten op – of in transitie naar – verwarming met datathermie. Dit is 10% van alle woningen aangesloten op een warmtenet. Deze warmtenetten zijn naast duurzamer ook zo’n driemaal goedkoper dan verwarming door fossiele brandstoffen. Zie voor meer informatie het onlangs verschenen datathermie rapport.

Zorg voor versnelling

Erik Barentsen, Beleidsmedewerker Energie & Duurzaamheid bij Dutch Data Center Association zegt dat het besluit tot onrust heeft gezorgd bij een aantal warmtenet partijen die momenteel al inzetten op het gebruik van datathermie. “Datathermie is al succesvol ingezet bij zowel private als publieke warmtenetten. Het eerste grootschalige data-warmtenet voor woningbouw boven de 1500+ afnemers is gerealiseerd door Stadswarmte Groningen, een warmtenet in handen van de gemeente Groningen. Daarnaast zijn er inmiddels diverse warmtenetten op bedrijfs en campus gebieden gerealiseerd door private initiatieven. Beide modellen zijn haalbaar. Het is belangrijk dat alle stakeholders zich blijven inzetten om de energietransitie te doen slagen. Datacenters zullen dat in ieder geval wel doen”, aldus Barentsen.

Het potentieel van datathermie

Datacenters kunnen met hun warmte tot wel 1 miljoen huishoudens verwarmen in combinatie met lage temperatuur (LT) warmtenetten en warmtepompen.De datacenterbranche roept daarom op tot het creëren van voldoende vraag naar duurzame warmte uit warmtenetten zodat datathermie optimaal kan worden ingezet en dat de door datacenters gebruikte duurzame energie kan worden hergebruikt voor een maatschappelijk doel.

Gerelateerde berichten...

X