Verkeersborden in Nederland vanaf nu digitaal beschikbaar

verkeersborden opslag

Nederland heeft sinds deze week als eerste land ter wereld een digitaal overzicht van alle verkeersborden. De gegevens zijn als open data beschikbaar voor een aantal instanties. Het gaat niet alleen om wat er op het bord staat, maar ook de aanduidingscode en exacte locatie van het bord.

Dat is goed nieuws voor wegbeheerders, leveranciers van informatiediensten en weggebruikers. Juiste en actuele in-car informatie over verkeersborden kan de verkeersveiligheid vergroten. Het bij elkaar brengen van de gegevens gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden.

Nederland is het eerste land in de wereld met zo’n digitaal overzicht van verkeersborden. In eerste instantie gaat het om de data van alle borden langs provinciale en hoofdwegen en de borden in de 130 grootste gemeenten. Na de zomer volgen de borden in alle kleinere gemeenten.

Open data

De verzamelde gegevens staan in de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) als open data. Gebruikers zijn bijvoorbeeld leveranciers van informatiediensten en wegbeheerders. Deze gegevens komen vervolgens in verkeersapps of navigatiesystemen. Vervolgens kunnen weggebruikers up-to-date informatie ontvangen over de verkeerssituatie op hun route.

HR Groep, specialist in (verkeers)objecten in de openbare ruimte, heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de vereiste gegevens van vrijwel alle verkeersborden langs en boven alle wegen in Nederland verzameld. In ieder geval de komende twee jaar, met een mogelijkheid tot verlenging, houden zij die data actueel. De dataset komt voor alle belangstellenden gratis als basisdienst beschikbaar via de NDW.

Voor wegbeheerders betekent zo’n actuele database dat het beheer van verkeersborden aanzienlijk kan worden vereenvoudigd. Bovendien biedt het gebruik van de hiervoor ontwikkelde app nu de mogelijkheid om ook gegevens van tijdelijk geplaatste borden (zoals bij wegwerkzaamheden of evenementen) en aanpassingen in het bordenbestand snel en efficiënt te verwerken.

Verkeersveiligheid

Tot voor kort was van veel verkeersborden de combinatie van exacte locatie, plaatsing naast of boven de weg, de precieze boodschap en de reikwijdte daarvan lang niet altijd bekend. Voor leveranciers van informatiediensten en navigatieapparatuur zijn dat juist belangrijke gegevens. Daarmee kunnen ze weggebruikers optimaal over de actueel geldende maximumsnelheden, parkeermogelijkheden of laad- en losplaatsen. Maar ook over inhaalverboden, wegversmallingen, etc. De juistheid en actualiteit van zulke informatie kan bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid.

Wegbeheerders kunnen met de gegevens uit het up-to-date digitale bestand hun beheer en onderhoud van verkeersborden veel efficiënter organiseren. Via een app kunnen de gegevens van ieder nieuw of tijdelijk geplaatst bord snel en makkelijk in de landelijke database worden opgenomen.

Van gewijzigde of verwijderde borden worden de gegevens aangepast in de landelijke verkeersbordendatabase. Het wijzigen van gegevens met de app is goed beveiligd. dat gebeurt onder meer door gebruik van autorisatiecodes, waardoor de veiligheid van de data gewaarborgd is.

Gerelateerde berichten...

X