Wereldwijde digitale datastromen in 2030 meer dan 20 keer zo groot

datecenter restwarmte ams-ix

De digitale datastromen zijn in 2030 wereldwijd naar verwachting meer dan 20 keer zo groot als in 2018. Daardoor verdubbelt de benodigde hoeveelheden stroom. In 2030 komt het uit op 5% van het wereldwijde elektriciteitsgebruik. Dit blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau.

Datacenters, communicatienetwerken en apparaten moeten daarvoor wel flink efficiënter worden. Zo niet, dan komt het verbruik veel hoger uit. Om de impact van groeiend dataverkeer op de CO2 uitstoot te beperken is daarnaast inzet nodig van hernieuwbare energie.

 

Meer dan 20 keer zoveel data

In 2030 zijn de wereldwijde digitale datastromen naar verwachting meer dan 20 keer zo groot als die in 2018. Dit komt bijvoorbeeld doordat meer mensen in Azië en Afrika toegang krijgen tot internet.

Verder verzamelen en bewerken bedrijven meer data en er wordt meer gebruik gemaakt van clouddiensten. De enorme groei van data is van invloed op het stroomverbruik van datacenters, communicatienetwerken en de apparaten die data verzenden en ontvangen.

Er zijn flinke efficiencyslagen nodig om stroombehoefte in te perken. De onderzoekers verwachten dat de elektriciteit die nodig is voor data verdubbelt. Omdat het verwachte totale stroomgebruik ook groeit, stijgt het aandeel van data in het wereldwijde stroomverbruik van 3% nu, naar 5% in 2030. Bij netwerken en datacenters is de hoogste groei te verwachten.

Om de toename van het stroomverbruik tot een verdubbeling te beperken, moeten datacenters en netwerken aanzienlijk efficiënter worden. Zonder efficiënter gebruik van elektriciteit kan het aandeel in de wereldwijde stroom namelijk stijgen naar meer dan 30%.

Dirk Visser, Sector Banker Technologie, Media en Telecom: “De sector staat voor een forse uitdaging. Om de gevolgen van groeiende datastromen op de CO2-uitstoot te beperken, is in de eerste plaats een focus op het doorvoeren van efficiency verhogende innovaties door technologie- en telecombedrijven nodig. Te denken valt aan inzet van efficiëntere apparatuur en het uitfaseren van oudere generaties mobiele netwerken. De sector heeft de afgelopen jaren al laten zien dat veel efficiënter met elektriciteit kan worden omgegaan, bijvoorbeeld door zuiniger koeling en de aanleg van glasvezel.”

 

CO2 uitstoot

Een toename van het stroomgebruik lijkt onvermijdelijk gezien de sterk groeiende datastromen. Om de uitstoot van CO2 toch te beperken, is daarom naast het maken van efficiencyslagen ook inzet van hernieuwbare energie nodig.

De technologie en telecomsector kan extra groene opwekkingscapaciteit stimuleren door lange termijn stroomcontracten voor de afname van een vaste hoeveelheid hernieuwbare energie aan te gaan. Dit levert een bijdrage aan de vergroening van de stroom van het elektriciteitsnet en zo aan de internationale klimaatdoelstelling om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden in 2050.

Vorige maand ondertekende NLdigital heeft namens de digitale sector het Klimaatakkoord ondertekend. De branchevereniging onderkent in een brief de urgentie van het klimaatprobleem en belooft dit uit te dragen en haar verantwoordelijkheid te nemen in de uitvoering van het akkoord.

Gerelateerde berichten...

X