Zorgen over technische skills maken low-code software interessant

skills

Directies zijn van plan technologie in te zetten om uitdagingen zoals de wereldwijde recessie, de hoge inflatie en de houding van consumenten het hoofd te bieden. Daarnaast maakt men zich zorgen over de skills van werknemers. Dit  lijkt uit de Worldcom Confidence Index. Het onderzoek laat zien dat zakelijke leiders van plan zijn te investeren in technologie, en dan met name kunstmatige intelligentie, om de huidige economische uitdagingen het hoofd te bieden.

Beide thema’s kenden een aanzienlijke toename in betrokkenheid van september tot december 2022, toen zakelijke leiders de planning voor 2023 voorbereidden. De meest recente WCI-gegevens voor december 2022 versterken de bevindingen in het rapport. Dit, aangezien AI en technologie om samen te werken en te innoveren de enige onderwerpen waren die qua betrokkenheid toenamen.

Meer trends

Technologie voor hybride werken wordt beschouwd als productiviteitsverhogend; dit suggereert dat hybride werken een blijvend thema is. Inmiddels is die technologie niet per se disruptief meer. Echt vernieuwde technologie zullen bedrijven wel gaan inzetten om inflatieverhogende factoren uit de supply chain weg te nemen.

Op de arbeidsmarkt is en blijft er bezorgdheid over een gebrek aan skills bij het personeel, blijkt uit het rapport. Dit leidt tot een verschuiving naar low-code of no-code software bij kleine tot middelgrote technologieleveranciers.

Technologie en baanzekerheid

Het rapport gaat ook in op de meningen van werknemers. De belangrijkste conclusies zijn dat consumenten nieuwe technologie omarmen. Dit, om het risico ontslagen te worden te minimaliseren.  Daarentegen zijn sommigen juist bang dat technologie wordt gebruikt om ontslagen mogelijk te maken.

Net als de directies zien ook consumenten het gebruik van kunstmatige intelligentie als een middel om een recessie te helpen voorkomen. En maken ze zich zorgen over de impasse in de overgang naar koolstofarme technologieën in een periode van hoge inflatie.

Gerelateerde berichten...

X