Zuyd Hogeschool start opleiding Applied Data Science & AI

Zuyd

Zuyd Hogeschool start in september 2024 met de nieuwe bacheloropleiding Applied Data Science & Artificial Intelligence (AI). De accreditatieautoriteiten hebben hiervoor de laatste benodigde goedkeuring afgegeven. De vierjarige opleiding in Maastricht is een directe reactie op de groeiende vraag naar AI-professionals vanuit het werkveld in Limburg en de Euregio Maas-Rijn.

Technologie en de maatschappij veranderen in hoog tempo. AI wordt steeds vaker ingezet en dat vraagt om professionals die organisaties daarmee kunnen helpen. Met de nieuwe opleiding slaat Zuyd een brug tussen geavanceerde technologie en de toepassingen ervan voor de mens.

Toenemende vraag

Het vakgebied AI en data science wordt steeds belangrijker, maar het huidige opleidingsaanbod sluit onvoldoende aan bij de toenemende vraag naar AI’ers. Voorzitter Sven Kort van Regitel, de Limburgse vereniging voor vraagstukken en initiatieven op het vlak van digitalisering, bevestigt dit. “We zijn verheugd dat de nieuwe opleiding Applied Data Science & Artificial Intelligence in september bij Zuyd van start gaat. We weten allemaal dat Limburg enorm zal profiteren van een frisse aanvoer van goed opgeleide data science- en AI-professionals.”

Focus op regio

De opleiding zoekt nadrukkelijk de regionale verbinding met partners zoals Universiteit Maastricht, Brightlands innovatiecampussen en Regitel. Het onderwijs wordt verzorgd in het Engels omdat het vakgebied AI en data science Engels georiënteerd is. Daarnaast is internationale instroom in Limburg nodig om aan de verwachte grote vraag naar specialisten op dit gebied te kunnen voldoen.

“Door al tijdens de opleiding samen te werken met het regionale bedrijfsleven, wil Zuyd studenten al vroegtijdig laten integreren in de Limburgse gemeenschap”, zegt Peter Princen, directeur van het domein Techniek van Zuyd. Bij deze praktijkgerichte aanpak werken studenten samen met en lopen stage bij bedrijven in de regio, en zijn ze actief op de Brightlands-campussen in Heerlen (Smart Services), Maastricht (Health), Geleen (Chemelot) en Venlo (Greenport). Dit versterkt niet alleen hun professionele ontwikkeling, maar draagt ook bij aan de verdere ontwikkeling van Limburg en de Euregio Maas-Rijn.

Met deze nieuwe opleiding zet Zuyd een belangrijke stap in het opleiden van toekomstige professionals die niet alleen technisch vaardig zijn, maar ook inzicht hebben in de maatschappelijke en ethische aspecten van AI en Data Science.

Gerelateerde berichten...