16 procent van werkenden omzeilt veiligheidsmaatregelen

werkenden

Maar liefst zestien procent van de Nederlandse werkenden met een kantoorbaan omzeilt zeker eens per maand de veiligheidsmaatregelen van zijn bedrijf. Dit, om efficiënter te kunnen werken. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Doe het veilig of doe het niet’ onder ruim 1.000 werkende Nederlanders met een kantoorbaan. Het onderzoek is uitgevoerd door Pointsharp. Ondanks hoge investeringen in de beveiliging van de IT-systemen vanuit het Nederlandse bedrijfsleven zoekt men nog steeds graag alternatieven op.

Gemak dient de mens

Van een gebrek aan veiligheidsmaatregelen vanuit organisaties is doorgaans geen sprake. Maar liefst 81 procent van de werkenden geeft aan dat zij over voldoende middelen beschikken om de bij het werk horende informatie, zoals e-mails en documenten, te beveiligen. Toch zetten ze deze vanwege het gebruiksgemak vaak niet in. Eén op de vier (40%) respondenten geeft namelijk aan gebruiksgemak boven veiligheid te verkiezen.

Gebrek aan kennis

Een andere mogelijke oorzaak achter het hoge percentage werkende Nederlanders dat veiligheidsmaatregelen omzeilt, is een gebrek aan kennis. Meer dan een kwart (26%) van de werkenden geeft aan dat als zij niet weten hoe een veiligheidsmaatregel werkt, zij naar een manier zoeken om eromheen te werken in plaats van zich erin te verdiepen. Hierbij maakt achttien procent weleens gebruik van andere beveiligingstools dan door de organisatie zijn voorgeschreven.

Volgens de onderzoekers is het jammer dat men veiligheidsmaatregelen op zo’n grote schaal en zo regelmatig omzeilt. Dit, terwijl dezelfde organisaties er veel veel in investeren. Het is belangrijk dat organisaties naast geld ook tijd investeren in het bewust maken van hun medewerkers als het om cyberveiligheid gaat. Als de werknemers beter begrijpen wat het belang van gegevensbescherming is, zullen zij veel makkelijker overgaan tot de inzet van de juiste tools die daarvoor beschikbaar zijn gesteld. Het is belangrijk dat werkende Nederlanders weten wanneer gegevens beschermd moeten worden, welke maatregelen ze moeten nemen om die gegevens te beschermen en wat de consequenties kunnen zijn wanneer ze dat besluiten niet te doen.

Gerelateerde berichten...

X