9 op de 10 mensen gebruikt digitale overheid

werkdruk digitale folders digitale overheid

In 2022 zei 90 procent van de bevolking van 16 jaar of ouder gebruik te maken van de digitale overheid. Dat gebeurt via overheidswebsites of websites van publieke instanties. Dit blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen door het CBS.

Bezoekers zochten vooral informatie, maakten afspraken, of ontvingen op die manierofficiële documenten. Onder overheidswebsites vallen sites van overheidsinstanties voor bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte, aanvragen van uitkeringen en subsidies, doorgeven van adreswijzigingen of een afspraak maken voor een paspoort of rijbewijs. Websites van publieke instanties zoals energieleveranciers, gezondheids- of onderwijsinstellingen of van bibliotheken worden ook tot overheidssites gerekend.

Nederland in top drie digitale overheid EU

Nederland stond in 2022 tot de top drie van EU-landen met het grootste percentage inwoners dat gebruik maakte van de digitale overheid. Alleen in Denemarken en Zweden lag dit aandeel hoger. Het gebruik van de digitale overheid was het laagst in Roemenië en Bulgarije. Het EU-gemiddelde in 2022 was 68 procent.

Het overgrote deel van de 25- tot 65-jarigen (94 procent) maakte in 2022 gebruik van een overheidswebsite. Jongeren (16- tot 25-jarigen) deden dit met 91 procent iets minder vaak, net als ouderen tussen de 65 en 75 jaar (87 procent). 75-plussers maken het minst gebruik van overheidswebsites (63 procent).

Gebruikers met een hbo- of universitaire opleiding gebruikte 97 procent in 2022 een overheidswebsite. Van de mensen die ten hoogste een vmbo-diploma hebben was dat 78 procent. Mannen maakten iets vaker gebruik van de digitale overheid dan vrouwen (91 tegen 88 procent).

Ruim 4 op de 10 ervaart problemen

Bij gebruik van overheidswebsites ervaart 42 procent problemen. Technische problemen tijdens het gebruik van een overheidswebsite of app, zoals blijven hangen van de website of traag functioneren van de app, was de meest voorkomende klacht (27 procent).

Op de tweede en derde plaats stonden gebruiksonvriendelijkheid van de site of gebruik van moeilijke woorden (17 procent), en problemen met de elektronische handtekening of elektronische ID, zoals DigiD (16 procent).

Twaalf procent van de gebruikers gaf aan dat de website of dienstverlening niet geschikt was voor mobiele telefoon of tablet. Problemen met online betalen of een ander probleem werden door respectievelijk 7 en 6 procent genoemd.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X