Cloud Management Portals

Veel it-afdelingen hebben onvoldoende greep op de cloud-oplossingen die medewerkers de afgelopen jaren – vaak op eigen houtje – zijn gaan gebruiken. Cloud Management Platforms kunnen dit ondervangen. SURFnet richtte zo’n platform in voor de wereld van onderwijs en onderzoek. En Cloudscanner ontwikkelde een Cloud Management Platform-as-a-Service.

 

Waarom zou iedere aangesloten instelling zelf het it-wiel uitvinden? Samenwerking is zoveel slimmer en voordeliger. Dat is ongeveer de basisfilosofie van SURF, de ict-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Er zijn drie werkmaatschappijen: SURFmarket, SURFnet en SURFsara. De eerste is de it-inkooporganisatie en regelt de licenties en contracten. SURFnet verzorgt het netwerk met alle daarop draaiende it-diensten en SURFsara doet aan supercomputing en fundamentele research. Op het netwerk van SURFnet zijn ruim 160 universiteiten, hogescholen, universitaire medische centra, onderzoeksinstellingen en mbo-instellingen aangesloten met in totaal het imposante aantal van 1.000.000 gebruikers. “De aangesloten instellingen richten zich steeds meer op de cloud”, constateert Michel Wets, productmanager cloud-services van SURFnet. “Je ziet duidelijk een beweging naar een multicloud strategie met tal van applicaties en services van een veelheid van aanbieders die on demand worden afgenomen. De instellingen bewegen zich – in verschillend tempo weliswaar, maar toch onmiskenbaar – in deze richting en daarmee weg van het beheren van eigen, on premise it-resources. Het is onze taak ze daarbij te begeleiden en goed passende gemeenschappelijke diensten te ontwikkelen die aansluiten bij hun wensen.”
Als voorbeeld noemt Wets Hogeschool Inholland, die eind eerste kwartaal van 2017 afscheid neemt van het eigen datacenter en vanaf dat moment haar Infrastructure-as-a-Service (IaaS) resources alleen nog uit de SURF cloud betrekt.

 

Een waaier aan services

In de loop van 2014 formuleerden zes van de aangesloten instellingen de nadrukkelijke wens IaaS resources uit de cloud te kunnen afnemen als opmaat naar PaaS- en SaaS-diensten. Voor een goede dienstverlening bleek een cloud management portal (CMP) nodig die binnen de hybride IaaS cloud dienstverlening van SURF (SURFcumulus genaamd) moest gaan draaien.

Centrale vereisten:
1) waarborgen van compliancy, privacy en security
2) een goede exit-strategie
3) single sign-on

SURFnet ging op zoek en kwam tot de conclusie dat geen van de CMP’s in publieke cloud-omgevingen voldeed aan alle eisen en wensen. “Althans op dit moment niet”, preciseert Wets. Groot struikelblok bij grote aanbieders met Amerikaanse datacenters blijven de vereiste privacy-garanties, zo bleek. Daarom viel de keuze op een CMP dat ook on-premise, dus in een eigen, private cloud, kan worden ondergebracht: CloudBolt. Dat gebeurde in mei 2016. Daarna ging het snel. Al in juli 2016 was dit CMP operationeel. Met in eerste instantie nog alleen het VMware cloud-aanbod van SURFnet zelf. Recent zijn hier de diensten van KPN en Vancis aan toegevoegd en binnenkort die van Microsoft en Amazon, gevolgd door de overige vier aanbieders die allemaal via een Europese aanbesteding werden aangetrokken: Dimension Data, CloudSigma, NTT Europe en Interoute Communications.

Zo ontstaat een waaier aan services die in het CMP onderling vergeleken kunnen worden en direct vanuit deze interface kunnen worden aangeroepen.

 

Eenvoud en overzicht

Gevraagd naar de plussen en minnen op dit moment antwoordt Wets: “Groot pluspunt van dit platform is de eenvoud waarmee beheerders resources kunnen aanmaken en rechten kunnen toewijzen. En uiteraard dat het overzicht biedt over alle aanbieders heen, waardoor je vergelijkingen kunt maken. Ook de kosten worden zo transparant en kunnen beter worden beheerst. Een nadeel kan zijn dat de connecties met de diensten van aanbieders op API’s zijn gebaseerd. Daardoor kan het even duren voordat nieuwe ontwikkelingen in de releases van CloudBot zijn verwerkt.”
Op het wensenlijstje van de instellingen staat vooral uitbreiding van financiële functionaliteit en dan met name de mogelijkheid om limieten in te stellen (bij aanbieder X mag niet meer worden uitgegeven dan Y) en het uitsturen van een alert als een limiet in zicht komt. “De instellingen willen graag fijnmazig kunnen budgetteren. Bijvoorbeeld door per docent een budget toe te kennen en dat dan weer onder te verdelen naar de studenten. Zoiets kan dan ook als onderdeel van het lesprogramma worden ingezet.”
Het nieuwe portal is in principe een oplossing voor drie jaar, vertelt Wets. “Daarna doen we opnieuw onderzoek naar de mogelijkheden. De markt van CMP’s is nog erg jong. Er zal nog van alles gebeuren. En wij zitten daar bovenop. We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten.”

 

Venster en marktplaats

“Veel van de huidige CMP’s zijn toegesneden op het product van één specifieke cloud-aanbieder,” stelt initiator en business developer Marcel Suërs van startup Cloudscanner. “Ze bieden geen links naar andere providers.” Cloudscanner wil dit doorbreken en profileert zich als het eerste onafhankelijke cloud asset management platform van Nederland. Het feit dat er sinds de start op 7 oktober 2016 al 25.000 cloud-services van dertig verschillende aanbieders in dit platform zijn ondergebracht (peilmoment midden november 2016) zet flink kracht bij aan deze ambitie om een niet-leveranciersgebonden portal te zijn.

Cloudscanner biedt een venster op al deze services en is daarbij tevens een marktplaats. Rechts op het scherm van de applicatie zie je een overzicht van het aanbod. Je kunt daar selecteren op prijs en op relevantie. Links stel je de resources in: zoveel cores aan processorkracht, zoveel storage, zoveel bandbreedte. En je ziet direct wat de kosten zijn. Ook de aldus afgesloten contracten worden hier beheerd en gemonitord.

Wie zich aanmeldt bij Cloudscanner krijgt eerst een vorm van intake, verduidelijkt Suërs. “Soms is er eerst advies nodig over cloud-strategie, wijze van migratie, compliancy, beheersing van risico’s en dergelijke. Dat doen wij niet, maar in die gevallen verwijzen we naar OutsourceHub. Dat is een onafhankelijke marktplaats met ruim duizend organisaties die adviesdiensten aanbieden.”

 

Interface op de cloud

Gaat het de klant om het daadwerkelijk aantrekken en beheren van cloud-assets, dan wordt een project aangemaakt. Er worden human resources aan het project gekoppeld en rollen en gebruikersrechten gedefinieerd. Vervolgens brengt Cloudscanner in kaart wat er aan cloud-assets nodig is vanuit deze verschillende optieken. Daarvoor worden procurement- en compliancy-templates ingezet. Nog een beetje finetunen en dan heb je een eigen interface. Een voorkant ter besturing van de achterkant van de eerder genoemde 25.000 diensten.

Het gebruik van Cloudscanner is kosteloos. Cloudscanner is certified cloud service partner voor IBM Cloud en Microsoft Azure. Hebben die twee providers dan een streepje voor in het aanbod? “Nee”, reageert Suërs. “Zij maken gewoon deel uit van het totaal. Wij staan voor een eerlijke cloud.”

 

 

Acht CMP’s vergeleken
De keuze van het juiste CMP kan lastig zijn, want geen van de tientallen aanbieders heeft een dominante marktpositie. Dat geeft onzekerheid op het punt van de continuïteit. Daardoor zal er de neiging zijn de voorkeur te geven aan een CMP van een gevestigde aanbieder met een goede reputatie. Daar staat tegenover dat zo kansen op innovatie of kostenvoordelen gemist kunnen worden.
IT-dienstverleners SIG en Weolcan hebben de keuze iets gemakkelijker gemaakt met een voorselectie van de producten van acht aanbieders: RightScale, ServiceNow, VMware, Scalr, CloudBolt, RedHat, IBM en BMC. Bestaand onderzoek van Gartner en Forrester is daarbij als uitgangspunt gebruikt. Deze acht platforms worden vergeleken aan de hand van veertien functionele onderdelen en zeventig meetpunten. Het resultaat is een korte opsomming van hun zwakke en sterke kanten. Het rapport is in te zien op de website van Weolcan. Ook is daar een management brief beschikbaar met toelichting.

http://lp.weolcan.eu/cmp-market-scan-complete>

 

 

https://www.surf.nl/diensten-en-producten/surfcumulus/index.html

http://www.cloudscanner.eu/services/

http://www.weolcan.eu

 

 

Dit is deel 3 in de serie over cloud management. Het eerste artikel was ‘Koppijn van de Cloud?’ in ICT/Magazine 9 (2016), het tweede ‘ERP, maar dan nu voor de cloud’ in nummer 10.

Gerelateerde berichten...