ERP, maar dan nu voor de cloud

Cloudapplicaties hebben de positie van de gebruiker aanzienlijk versterkt en die van de it-afdeling behoorlijk verzwakt. Daardoor ontstonden risico’s op het vlak van kostenbeheersing, informatiebeveiliging en data-integratie. Toepassing van Cloud Portfolio Management is noodzakelijk om beter grip op de ontwikkelingen te krijgen. Wat houdt deze tak van sport precies in en hoe zet je de eerste stappen in CPM?

 

In de septembereditie van ICT/magazine schetsten we een beeld van de spanningen die de consumerization van IT oproept. In veel organisaties worden talloze cloud-oplossingen gebruikt, zonder dat de it-afdeling daar voldoende controle over heeft. We signaleerden dat de gebruiker de macht overneemt en dat dit een goede zaak is, mits de it-afdeling de randvoorwaarden van dit proces uitwerkt en in de praktijk bewaakt. De vraag is alleen: hoe doe je dit? Hoe ontwikkel je grip op tientallen, zo niet honderden cloud-applicaties die in gebruik zijn? Het is alsof je een wolk vlooien in één pot moet krijgen. Hoe doe je dat?

In een grijs verleden, in de vroege jaren van de bedrijfsautomatisering, worstelden organisaties met precies zo’n probleem. Er waren toen veel losstaande applicaties in gebruik, die niet met elkaar communiceerden. Gevolg: veel dubbel en driedubbel werk en grote problemen met data-integratie en daardoor met het ontwikkelen van betrouwbare managementinformatie. Exact hetzelfde gebeurt nu, maar dan op een hoger niveau van automatisering. En de oplossing is ook precies dezelfde als die van veertig jaar gelden: ERP, maar dan nu voor de cloud. We noemen het nu alleen Cloud Portfolio Management of Cloud Services Management.

 

Nieuw speelveld

De kern van deze ‘ERP voor de cloud’ is dat daarmee op strategisch niveau governance wordt aangebracht op twee gebieden: dat van de regelgeving en dat van de portabiliteit, oftewel de overzetbaarheid. Kan ik een workload die ik heb ondergebracht bij een cloud-provider gemakkelijk overzetten naar de omgeving van een andere provider? Deze twee elementen vormen de strategische basis. Cloud-services die niet voldoen aan de regelgeving moeten op centraal niveau kunnen worden uitgesloten van deelneming. Daar zal iedereen het snel over eens zijn. En services die niet of alleen met grote moeite over zijn te zetten naar een concurrerende aanbieder dienen – in samenspraak met de gebruikers – op een goudschaaltje te worden gewogen. Zijn ze echt zo uniek en onmisbaar? Is er geen andere aanbieder van vergelijkbare services die wel over een goede portabiliteit beschikt? Alles wat aan de voorwaarden van regelgeving en portabiliteit voldoet, kan vervolgens een plek krijgen in het portfolio. Dat is het nieuwe speelveld.

 

Platforms

Er zijn inmiddels tientallen platforms beschikbaar waarmee de it-afdeling dit nieuwe speelveld kan managen. Er zijn merkgebonden CPM-platforms. Denk daarbij aan platforms voor Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM SoftLayer, Rackspace, Google, Oracle of Salesforce. Daarnaast zijn er meer generieke platforms. Bekende namen onder de laatsten zijn: RightScale, Cisco Cloud Consumption as a Service, BMC Cloud Lifecycle Management, Citrix Cloud Platform en Nagios. Minder bekende namen om in de gaten te houden: Morpheus, Scalr en ScienceLogic. (Zie voor websites die overzicht bieden het kader ‘Zoek je CPM-platform’.)

Generieke CPM platforms beschikken over de volgende kernfuncties:

  • integratie van publieke en private cloud-services met legacy applicaties,
  • centraal overzicht van alle technische specs van de cloud-services in het portfolio, waaronder API’s, type hypervisors, operating systems, geografische locaties en toegepaste programmeeromgevingen,
  • contractbeheer, kostenoverzicht en kostenbeheersing,
  • centraal overzicht van service level agreements (SLA’s) en de monitoring daarvan aan de hand van de operationele performance tools voor het inrichten van self service portals voor gebruikers,
  • overzicht van uitbreidingsmogelijkheden van het platform met extra modules of extra functionaliteiten,
  • tools voor het borgen van de information security.

Goed inzicht in al deze functionaliteiten is van groot strategisch belang. In de eerste plaats voor de businesstoepassingen zelf. De it-afdeling kan – gewapend met deze kennis – meedenken met de businessunits en suggesties aandragen voor innovaties van producten en diensten, gebaseerd op nieuwe mogelijkheden in de technologie. Denk daarbij aan het combineren van verschillende cloud-services, zoals geo-informatie en externe databronnen met eigen databronnen en services. Ook de financieel verantwoordelijke manager zal blij zijn met een goed draaiend CPM-platform, want er ontstaat nu transparantie en de mogelijkheid om cloud-kosten beter te budgetteren.

 

Kiezen

De keuze van een CMP-platform begint met een inventarisatie van de cloud-services die op dit moment al in gebruik zijn in de organisatie. Dit zijn er vaak veel meer dan vooraf wordt aangenomen, zoals beschreven in de septembereditie van ICT/magazine. Er is speciale software waarmee zo’n scan automatisch kan worden uitgevoerd op het netwerk, bijvoorbeeld die van Zscaler (module Cloud App Visibility and Control) of Sophos (Cyberoam). Deze hebben een security insteek, maar kunnen ook prima worden ingezet bij een inventarisatie van wat er daadwerkelijk op het netwerk aan services en apps gebruikt wordt.
Vervolgens is er een ‘rondje langs de velden’ nodig om te onderzoeken welke functionaliteiten gewenst, maar nu nog niet beschikbaar zijn. Een volgende stap is dan een scan naar bruikbare oplossingen in de cloud.

Vanuit deze twee bewegingen (inventarisatie en wensenlijst) kunnen dan de requirements worden geformuleerd. Gartner (zie kader) adviseert om bij de selectie van aanbieders zeer behoedzaam te werk te gaan, omdat de markt van aanbieders van CPM-systemen nog in een pril ontwikkelingsstadium verkeert, met alle risico’s van dien. Geen van de aanbieders heeft op dit moment nog een dominante positie en dat houdt in dat er nog een flinke consolidatie zal volgen. Voor je het weet wed je dan op het verkeerde paard. Gartner adviseert daarom bij referentiecases vooral te kijken naar garanties voor de continuïteit. En vervolgens vooral te letten op hoe een oplossing scoort met betrekking tot business agility, de impact op de it-kosten en de operational efficiency.
In een volgende editie van ICT/magazine gaan we hierop door en praten we met een early adopter van een CPM-platform.

 

Op zoek naar een CPM-platform

Een mooi overzicht biedt de website van Capterra:
http://www.capterra.com/cloud-management-software/

Ook mooi: de lijst van Channele2e:
https://www.channele2e.com/2016/01/21/top-50-cloud-monitoring-and-management-tools-which-are-best/

En die van SelectHub:
https://selecthub.com/categories/cloud-management-software

Beknopte achtergrondinformatie en advies biedt dit recente Gartner rapport over aanbieders van CPM-platforms:
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-357BT54&ct=160505&st=sb

 

Gerelateerde berichten...

X