“Wij betreden langzaam maar zeker de digitale ruimte”

Caroline Serfass, CIO Canon EMEA, digitale ruimte, digitale transformatie

Veel artikelen in ICT/Magazine gaan over de theorie van IT, de blik van visionairs over wat nieuwe technieken voor de toekomst kunnen betekenen. Met deze ‘avant-garde’-informatie over IT en hun ‘early adopters’ lopen we doorgaans voor de troepen uit. Onderwerpen als digitale transformatie, kunstmatige intelligentie en IoT zijn voor de meeste organisaties nog niet of nauwelijks aan de orde. Hoe ziet bijvoorbeeld de IT bij een enorme organisatie als Canon eruit? We spreken daarover met Caroline Serfass, CIO van Canon EMEA.

 

Zonder aarzelen schaart Caroline Serfass IT onder de kernprocessen van Canon. Volgens haar zijn er nauwelijks meer bedrijfsprocessen die niet zijn gedigitaliseerd. “Wij zijn betrokken bij alles wat er gaande is binnen de organisatie”, vertelt ze. Maar dat betekent niet dat alle bedrijfsprocessen qua IT volledig zijn uitgekristalliseerd. “Zo zijn wij momenteel bezig met een omvangrijke ERP-implementatie vanuit twee behoeftes: het vernieuwen van ons technologieplatform, en de integratie van Océ binnen Canon. Omdat er aan beide kanten nog met legacy-oplossingen werd gewerkt, is het simpelweg nodig om onze financiële processen, supply chain, contractmanagement – kortom: al onze kernprocessen – geschikt te maken voor de nieuwe tijd. En dit enorme project wordt, om in Gartner-termen te spreken, op een soort van modus 1‑manier uitgevoerd.”

 

Sprintcycli

Hoewel hier geen sprake is van een digitale transformatie, wordt er niet gewerkt volgens de traditionele watervalmethode. Serfass: “We hanteren agile-achtige concepten. Zo hebben we jaarlijks drie omvangrijke ERP-releases. Binnen het tijdpad van die releases werken we met sprintcycli van vijf weken. Aan het einde van iedere sprint of bij iedere grote release, gaat niet alles wat ontwikkeld is in productie. Alleen dat wat als een volledig werkbare oplossing kan worden ingezet, wordt vrijgegeven.”

Naast deze modus-1-kant transformeert Canon naar een bedrijf waarin de klant, de consument, centraal staat. Tot voor kort had Canon een sterke productfocus en verliep hun distributie via resellers en partners. Sinds kort heeft het bedrijf een eigen webshop, waar gebouwd wordt aan de directe relatie met de consument. Op dat gebied – om naast b2b nu ook duidelijk b2c-kanalen te ontwikkelen – is er dus zonder meer sprake van een digitale transformatie. “We zijn daar nog maar recent mee begonnen”, geeft Serfass toe, “maar het is niettemin een digitale transformatie. Voor de webshop werken we nu, nadat de werkbare basis in negen maanden was gebouwd, op een modus 2‑manier met sprintcycli van vier weken. Iedere cyclus wordt dat wat klaar is ook daadwerkelijk opgeleverd. Zoiets is onmogelijk met een zo omvangrijk project als de implementatie van het nieuwe ERP. Door de relatief kleinere scope van de webshop, kunnen we veel sneller werken. Inmiddels is de webshop voor b2c en b2b opgeleverd in vijftien landen. En iedere maand wordt het vernieuwd. Voor onze nieuwe CRM-oplossing werken we op dezelfde manier. Langzaam maar zeker betreden wij de digitale ruimte.”

 

Dynamische veranderingen

De nieuwe ERP draait in eerste instantie on premise en zal geleidelijk verhuizen naar een virtuele private cloud. Dit, omdat Canon de kernprocessen binnen eigen bereik wil houden. Serfass legt uit dat deze beslissing al vier jaar geleden is gemaakt en dat dergelijke omvangrijke projecten zich over jaren uitspreiden. “Daarnaast hoeft onze ERP niet per se in de cloud, omdat deze omgeving niet echt onderhevig is aan dynamische en voortdurende veranderingen. In de digitale ruimte is dat een andere kwestie. Daar moet je snel en flexibel kunnen inspringen op ontwikkelingen. Zo gebruiken we voor onze CRM Salesforce.com, helemaal nu wij ons meer en meer op de eindklant gaan focussen. Daar, aan de consumentenkant zijn we zonder twijfel digitaal aan het transformeren.”

Serfass maakt zich weinig zorgen over mogelijke problemen op het gebied van de integratie van die twee werelden – modus 1 en 2. “Natuurlijk moet de digitale ruimte verbonden blijven met onze backend. In de b2b-wereld zijn we dat momenteel aan het evalueren, maar met tussenoplossingen zal de digitale wereld altijd blijven praten met de ‘oude’ wereld.”

 

Stappen zetten

Gevraagd naar kunstmatige intelligentie zegt Serfass dat ze ons moet teleurstellen: “Ik heb helaas geen sappig verhaal over dat onderwerp, maar ik ben ervan overtuigd dat dit niet ver weg meer is. We groeien snel in het leren begrijpen van onze eindklanten en wij zullen zeker de mogelijkheden die KI biedt, blijven bekijken.” En hoe zit het met Internet of Things? “We werken natuurlijk al geruime tijd met het verzamelen van sensordata waarmee we onze producten kunnen analyseren, maar dat is niet echt nieuw. Met betrekking tot de bredere impact van IoT heeft Canon EMEA nog geen concrete plannen. Maar ook hier geldt dat we dit in de nabije toekomst zeker op zullen pakken. Wat geavanceerde business intelligence betreft, big data, analytics en data science, zijn we concrete plannen aan het maken. Momenteel ziet onze BI er nog redelijk traditioneel uit. We houden onze datakwaliteit op peil en genereren dashboards en zo. Maar in de digitale wereld, waar wij een jaar of drie geleden kennis mee hebben gemaakt, hebben we al de nodige bouwblokken en informatie verzameld. Met onze nieuwe klantfocus gaan we daar zeker stappen in zetten in de nabije toekomst. Wij hebben de ambitie om betrokken te zijn bij iedere foto die in de wereld wordt gemaakt. Daarom werken we hard aan het aanbieden van digitale services die onze producten kunnen ondersteunen. Het gaat niet alleen om de camera, hoe belangrijk die ook is, maar ook over het delen van beelden, hoe je het opslaat en wat je er verder allemaal mee kunt doen. Bij die ontwikkelingen is IT zeer nauw betrokken.”

 

Het grote geheel

Over de rol van de CIO in deze tijd wil Serfass ook nog iets kwijt. “De CIO moet zeker interesse hebben in het technische aspect en hij/zij moet het ook begrijpen tot op zekere hoogte. Maar een CIO moet vooral de bedrijfsbelangen goed begrijpen. Ik heb gewerkt met sterk technische CIO’s, die puur uitvoerders waren van opdrachten; dit voor deze persoon en dat voor die persoon. Door die versnippering ontwikkelden ze vooral complexiteit, wat een bedrijf echt in de problemen kan brengen. Een groot bedrijf heeft juist een CIO nodig die het grote geheel kan overzien, zodat stabiele, veilige, schaalbare en kosteneffectieve oplossingen over 19 landen en nieuwe markten kunnen worden uitgerold.”

Caroline Serfass, CIO Canon EMEA

Caroline Serfass, CIO Canon EMEA

 

Gerelateerde berichten...

X