Alle eenmanszaken kunnen gegevens afschermen

Kamer van Koophandel voorkant gebouw Handelsregister

Alle eenmanszaken kunnen straks altijd hun vestigingsadres volledig laten afschermen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Nu kan dat alleen voor het woonadres en op verzoek met het vestigingsadres als er sprake is van dreigingen. Dat staat in het voorstel voor de Datavisie Handelsregister dat ze deze week naar de Tweede Kamer stuurde.

Minister Micky Adriaansens van EZK stelt ook voor om telefoonnummers en e-mailadressen van geen enkele ondernemer meer openbaar te maken. Ook moet er een verbod komen op commercieel gebruik van gegevens in het Handelsregister voor bijvoorbeeld marketing.

De voorstellen komen in september tijdens twee digitale sessies met stakeholders en belanghebbenden aan de orde. Kabinet en Tweede Kamer zijn het er als wel over eens dat het huidige openbare Handelsregister niet meer past bij deze tijd.

Misbruik en bedreigingen

De afgelopen jaren hebben steeds meer ondernemers last van ongewenst gebruik van hun zakelijke gegevens. Marketingbedrijven gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld, terwijl de ondernemer daarvoor geen toestemming voor geeft. De laatste tijd is ook doxing een probleem. Adresgegevens van individuen komen dan op internet terecht. Met als gevolg dat  steeds meer zelfstandige ondernemers online en fysiek last hebben van dreigende situaties.

De eerdere wetswijziging (afschermen alle woonadressen, en op verzoek vestigingsadressen bij dreiging) wordt in de praktijk al toegepast. In het voorstel van Adriaansens krijgt deze wetswijziging een verdere verruiming. Alle zogeheten eenmanszaken kunnen straks op verzoek hun vestigingsadres afschermen. Ondernemers moeten dan wel een alternatief postadres registreren. Dat kan ook een postbus zijn.

Vooruitlopend hierop heeft de minister de KvK al opdracht gegeven om dit in de praktijk zo snel mogelijk uit te gaan voeren. Dat geldt ook voor het afschermen van telefoonnummers en e-mailadressen voor alle personen en entiteiten. Alleen overheidsorganisaties als de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders krijgen dan nog inzage. VvE’s (Verenigingen van Eigenaars van appartementen) worden verregaand afgeschermd en er komt een verbod op commercieel gebruik van gegevens uit het Handelsregister.

Bevoegde organisaties krijgen in de regeling autorisatie om ook de niet-openbare gegevens te gebruiken of te zoeken op natuurlijke personen. Voor de aanpak van fraude en fouten moeten bestuursorganen bij de KVK melding doen van afwijkingen die zij zien tussen de gegevens en de informatie uit andere bronnen.

Veroordeeld

Er komt wel een regeling om te zorgen dat fraudeurs niet eindeloos kunnen doorgaan met hun praktijken. Daarom komt er een openbare registratie van van opgelegde bestuursverboden. Veroordeelde fraudeurs kunnen daardoor moeilijker met hun zaken doorgaan. Wel gaat de KvK dan de controle van de gegevens aanscherpen.

 

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X