AMS-IX en ECP publiceren Argumentenkaart over internetblokkade

argumentenkaart

AMS-IX en ECP, platform voor de InformatieSamenleving, publiceren een Argumentenkaart over de Europese internetblokkade van Russia Today en Sputnik. Met de kaart willen ECP en AMS-IX inzicht geven in de gevolgen van blokkades van contentpartijen door internet service providers (ISP’s). En debat over deze verregaande maatregel aanwakkeren.

Weinig debat

Sinds maart dit jaar zijn er op last van de Europese Unie diverse sancties van kracht tegen Russische oligarchen die grote gevolgen hebben voor het Internet. Zakendoen tussen internetbedrijven wordt bemoeilijkt en de mediapartijen Russia Today en Sputnik worden op last van de EU geblokkeerd. Vanwege de verstrekkende gevolgen van deze sancties – en het relatief weinige debat dat over Internetblokkades gevoerd is – hebben AMS-IX en ECP een Argumentenkaart ontwikkeld met alle voor- en tegenargumenten inzake Internetblokkades, zodat er inzicht is in de gevolgen van sancties.

De “Argumentenkaart blokkade van RT en Sputnik News” is te downloaden op de websites van AMS-IX en ECP. De Argumentenkaart is gemaakt door De Argumentenfabriek in opdracht van AMS-IX en ECP en is het resultaat van diverse brainstormsessies met academici, NGO’s en bedrijven.

Argumentenkaart

Een Argumentenkaart is een overzicht met alle voor- en tegenargumenten rond een bepaald thema. Het is een hulpmiddel om de consequenties van een ingewikkeld dilemma in kaart te brengen. Een goede Argumentenkaart is compleet (alle mogelijke argumenten staan erin opgetekend) en neutraal (er is geen waardeoordeel of hierarchie aangebracht aan de argumenten). De lezer van de kaart wordt uitgenodigd om de argumenten van de kaart te wegen en kan zo voor zichzelf bepalen waar de balans naar uitslaat.

AMS-IX en ECP ontwikkelen twee keer in het jaar dergelijke Argumentenkaarten. De vorige kaart ging over het al dan niet toestaan van tapmogelijkheden op encrypted communicatie bij bedrijven als Whatsapp, iMessage en Telegram (over-the-top diensten) en is te vinden op de websites van AMS-IX en ECP.

Gerelateerde berichten...

X