Apothekers: artsen, doe de fax de deur uit!

arts achter tablet digitale huisartsenpost

Apothekers missen patiëntinformatie, zoals laboratoriumuitslagen en de reden van voorschrijven, die belangrijk is voor veilig medicijngebruik. Dat komt doordat andere zorgverleners nog vaak de fax gebruiken. Patiëntgegevens worden nog maar zelden elektronisch gedeeld. Dit blijkt uit het eerste onderzoek naar gebruik van eHealth in de apotheek van expertisecentrum Nictiz samen en de KNMP. Het verscheen eerder deze week tijdens de eHealth Week in Amsterdam.

Apothekers delen onderling juist massaal actief apotheekgegevens met andere zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Van de patiënten heeft 80% bij de apotheek hier toestemming voor gegeven. Dit staat in schril contrast met artsen en ziekenhuizen. Zij delen nog slechts summier hun patiëntgegevens met andere zorgverleners.

Gevolg is dat apothekers nauwelijks toegang hebben tot gegevens die van groot belang zijn voor veilig medicijngebruik, Het gaat dan bijvoorbeeld om de nierfunctie van de patiënt, contra-indicaties en de reden van voorschrijven. Het ontbreken van die gegevens maakt de kans op fouten groter.

Vanwege de werkwijze van de artsen is 99% van de apothekers gedwongen een fax te gebruiken. Ziekenhuizen faxen nog steeds de medicatieoverzichten en zijn meestal niet aangesloten op het LSP of andere systemen voor elektronische informatieoverdracht.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 91% van de apothekers vindt dat patiënten inzage moeten hebben in al hun elektronische gegevens. Bij artsen is 40% deze mening.

 

Medicatieoverzicht

60% van de apothekers biedt patiënten nu al de mogelijkheid tot online inzage in hun medicatieoverzicht. Apothekers vinden het over het algemeen het recht van de patiënt. Ze zijn van mening dat de patiënt een rol kan spelen in beheer van zijn dossier. Inzage geeft regie en bevordert de correctheid van medicatiegebruik en therapietrouw.

Bij elektronische communicatie tussen de apotheek en de patiënt is er vooral sprake van gemaksdiensten, zo stelt het onderzoek. Het online aanvragen van (herhaal)recepten, online stellen van vragen en online informeren over wanneer de medicatie klaarligt. Bijna alle openbare apotheken geven aan dat patiënten bij hen via internet vragen kunnen stellen (94%) en herhaalrecepten kunnen aanvragen (86%).

Dit eerste onderzoek van Nictiz naar gebruik van eHealth is gedaan met medewerking van de KNMP en de NVZA. 122 openbaar apothekers en 17 poliklinische apothekers vulden een uitgebreide vragenlijst in. Het kwalitatieve onderzoek kwam tot stand door deelname van een focusgroep van vijf apothekers. In totaal zijn vier thema’s onderzocht: de elektronische communicatie tussen apotheek en patiënt, elektronische informatie-uitwisseling met zorgverleners, online inzage door de patiënt en de toekomst.

 

 

Gerelateerde berichten...

X