3min Zorg

ICT-er in de Zorg, blijf dicht bij het vuur

ICT-er in de Zorg, blijf dicht bij het vuur

ICT, digitalisering, automatisering, robotisering, eHealth: allemaal prachtige (technologische) oplossingen waar nu en de komende jaren veel van wordt verwacht. De zorg moet efficiënter, effectiever, korter, doelmatiger, gerichter, preciezer, integraler en – indien mogelijk – remote, op afstand, en liefst thuis.

Meer zorg met minder mensen, want als er ergens krapte is op de arbeidsmarkt, dan is het in de zorg.

En met minder budget, want de zorgkosten vormen al een aanzienlijk deel van ons vaderlandse huishoudboekje, en blijven maar groeien (als we niets doen).

De doelgroep (patiënten) wordt ook steeds groter, want we worden ouder, we vergrijzen, krijgen complexere aandoeningen, en willen die nieuwe (dure) geneesmiddelen tot op hoge leeftijd voorgeschreven krijgen.

ICT, als overkoepelende term, heeft veel te bieden aan de Zorg om al die problemen het hoofd te bieden, en die doelstellingen te helpen realiseren.

Leveranciers in de sector denken daar graag over mee, en dragen regelmatig (deel)oplossingen aan. Consultants denken ook graag mee, en dragen mooie nieuwe concepten met prachtige afkortingen aan.

Maar de werkelijke oplossingen moeten m.i. uit het ziekenhuis zelf komen. Dokters en verpleegkundigen kennen hun eigen zorgprocessen het beste, dus ook de knelpunten, de mogelijkheden tot verbetering en de gewenste efficiëntie slagen.

De zorgprofessionals die dagelijks worden geconfronteerd met de onhandigheden en beperkingen van de huidige ICT-oplossingen, die onnodig ingewikkeld zijn, vaak te veel tijd vergen, en vervolgens onvoldoende hulp bieden bij het leveren van goede zorg, weten als geen ander hoe zij ‘de ideale situatie’ voor zich zouden willen zien.

Hier liggen de kansen voor de ICT-afdeling van het ziekenhuis; door goed te luisteren, te kijken en te praten met de zorgprofessionals van het eigen ziekenhuis kan zij beter aanvoelen waar echt behoefte aan is, en hierop inspringen met echte oplossingen.

Draai ‘ns een paar dagen mee met de verpleegafdeling, en zie met eigen ogen wat er als knelpunt wordt ervaren. Schuif ‘ns aan bij een stafoverleg of overdracht, en luister vooral naar de geconstateerde problemen.

Loop ‘ns een paar dagen mee met de sterilisatieafdeling, de apotheek of de logistieke afdeling, en pik de signalen op die worden afgegeven door de collega’s. Luister ‘ns mee tijdens de koffie- of de lunchpauzes (als die er überhaupt zijn), en denk na hoe je vanuit jouw rol de zorg kan helpen.

Mijn pleidooi zal duidelijk zijn: ik pleit voor een ICT-afdeling in het ziekenhuis die net achter de vuurlinie staat, die kijkt, luistert, aanvoelt, analyseert, begrijpt en acteert. Die helpt om de crises in de zorg te helpen het hoofd te bieden. Die ICT inzet op de zorg te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken, en zorgprofessionals helpt om goede zorg te blijven verlenen. Zelfs al moet dat met minder mensen en/of met minder budget.

En natuurlijk, de ICT-afdeling van het ziekenhuis staat ook aan de lat voor beschikbaarheid van ICT-applicaties, betrouwbaarheid van data, toegankelijkheid van zorginformatie, en veiligheid van patiënten data. Van performance en snelheid, van informatie-uitwisseling en cyber security.

Maar de rol van de ICT-afdeling van het ziekenhuis bij de transformatie naar de zorg van morgen, met innovatieve ICT-oplossingen die de zorg echt vooruit helpen, dat moet dit jaar bovenaan de prioriteitenlijst staan van zowel de CIO als de RvB van het ziekenhuis.

Lees ook: