E-health

leefcirkels

Leefcirkels, de juiste mix tussen veiligheid en vrijheid

In instellingen voor langdurige zorg (ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg) hoor je steeds vaker het begrip leefcirkels. Wat zijn dat eigenlijk? Moet je er als instelling aan willen beginnen? Hoe dan? Is het een...

tech en zorg

Technologie en zorg: het kan sneller en digitaler

De term digitale versnelling geeft goed de huidige stand van zaken in de gezondheidszorg weer. Het moet digitaler en dat moet sneller, niet als doel op zich maar omdat toegankelijkheid en betaalbaarheid van de...

Hand van arts uit smartphone digitale kloof

Digitale zorg op maat oplossing voor digitale kloof

Op 7 juli promoveerde Mies van Eenbergen op het onderwerp ‘kanker en het internet’ aan Tilburg University. Ze onderzocht waarvoor patiënten internet inzetten en bracht daarvoor twee jaren in kaart: 2005 en 2017. Het...

X