Auteur: Remon Hendriksen - MyCademy

Nu is het écht tijd!

Net zoals de afgelopen jaren kwam ook dit jaar een “leven lang leren” (het opleiden, bijscholen en omscholen van mensen) weer voor in de plannen die het kabinet op Prinsjesdag bekend maakte. Hoewel de...

Een leven lang leren is zo eenvoudig nog niet

De overheid, bedrijven en individuen hebben als het gaat om een leven lang leren vaak grootse plannen. De noodzaak ziet men in, want wie zich niet doorontwikkelt staat stil en wordt ingehaald door de...

X