Benchmark: weer stijging ICT-kosten in ziekenhuizen

prostaatkanker

De stijging van ICT-kosten in de zorg, en met name in ziekenhuizen zet zich voort. Ze bedragen bijna 5% van de omzet. Stijging is er ook in de kosten per medewerker; momenteel gemiddeld € 5.631 per jaar. Hoewel de kosten per werkplek een daling laten zien, stijgt de groei van ICT-werkplekken. Dit jaar is er gemiddeld 1,4 ICT-werkplek per medewerker. Dat blijkt uit de jaarlijkse ICT Benchmark Ziekenhuizen M&I/Partners.

Het gezamenlijke aandeel van de kosten voor software en ICT-personeel neemt dit jaar toe tot 75% van de totale ICT-kosten. Ziekenhuizen maken steeds meer gebruik van applicaties voor de uitvoering van zowel hun primaire en ondersteunende processen. Behalve het EPD bijvoorbeeld voor acquisitie van beeldmateriaal (PACS1&2), een zorgverleners- en/of patiëntportaal en logistieke toepassingen. Zowel het grotere gebruik van software en de digitalisering van werkprocessen leiden tot een grotere behoefte aan personeel voor het beheer en hogere eisen aan ICT-volwassenheid.

 

EPD: meer big bang scenario’s met meer functionaliteit en hogere kosten

Nieuwe EPD-implementaties zijn de laatste jaren meestal gebaseerd op een ‘big-bang scenario’ met uitgebreide functionaliteiten. In het verleden werden EPD’s zelf ingericht en groeiden zij in de tijd door jaarlijks modules toe te voegen. Hierdoor kenmerken nieuwe EPD-implementaties zich door hogere kosten.

Digitalisering van ziekenhuizen
In de drietrapsraket van digitalisering zijn ziekenhuizen vertegenwoordigd in de eerste schaal ‘Digitaal vastleggen’, de tweede schaal ‘Digitale dossiervoering en procesondersteuning’ en de derde schaal ‘Informatie delen’.

  1. Achterblijvers: substitutie bestaande processen

De eerste trap is de wereld van het digitaal vastleggen van gegevens – vooral administratie en basaal dossier. Bijna 30% van de deelnemers bevindt zich nog hierin.

  1. Het peloton: nieuwe, betere processen

De tweede gaat over digitale dossiervoering en bijbehorende zorgprocessen waarmee die gegevens intern kunnen worden gedeeld. Met behulp van het EPD optimaliseren veel ziekenhuizen momenteel de kwaliteit en efficiency. Ruim 40% van de deelnemers bevindt zich in deze trap; ‘het peloton’.

  1. Koplopers: andere processen

De derde trap is die waarmee het mogelijk wordt gemaakt digitale informatie te delen buiten de muren van het ziekenhuis, in de keten. Bijvoorbeeld met de eerste lijn, of voor de patiënt via patiëntportalen. Een kleine 30% van deelnemers zit al in de derde trap en vormen daarmee de koplopers.

 

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...