Big data, big deal?

Big data, big deal?

Iedere bedrijfstak heeft zo zijn eigen buzz-words. Van die termen die een paar keer voorbijkomen, lekker bekken, en waar ‘iedereen’ dan ineens mee bezig is. De it-industrie is daar niet anders in. Of het nu gaat om cloud, SaaS, of om ‘oplossingen’. Het lijkt soms alsof het allemaal op iedere straathoek te verkrijgen valt. Bij de één nog goedkoper dan bij de ander. En dat is eigenlijk alleen maar mooi: technologie die steeds meer gemeengoed wordt en door veel verschillende leveranciers wordt aangeboden in de markt. Er is dus eigenlijk niets mis met buzz-words. Ze trekken klanten aan omdat het sexy en hip klinkt, geven een eerste beeld van de diensten en ze verkopen lekker. Wat is dan het probleem? Nou, wij juristen hebben doorgaans enige moeite met buzz-words. Waarom? Laat drie leveranciers een random buzz-word definiëren en je krijgt drie verschillende definities. En dat is lastig voor juristen. Wij definiëren graag. Het liefst erg concreet.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) – de Nederlandse privacy-waakhond – heeft zich uitgesproken over één van de laatste buzz-words: big data. In het jaarverslag over 2013, dat half maart jongstleden is gepresenteerd, waarschuwt het CBP voor “risico’s van dit soort gigantische databases en de bijbehorende geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens”. Big data, big deal? Wel als we het aan het CBP vragen. Uit de grote berg gegevens kunnen bedrijven en overheden verbanden en behoeften destilleren waardoor zij toekomstig gedrag van mensen kunnen voorspellen, zonder dat mensen dit zelf ook maar kunnen vermoeden, aldus het persbericht bij het jaarverslag. Hier zitten de nodige haken en ogen aan als het gaat om privacy en persoonsgegevens.

Privacy speelt als onderwerp de laatste jaren een steeds belangrijkere rol. En terecht. Niet alleen bij juristen of bij afnemers, maar ook bij bedrijven die technologie ontwikkelen. Die onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met nieuwe ontwikkelingen en zaken als cloud computing en big data. Als u aan mij vraagt ‘big data, big deal?’, dan zeg ik: jazeker! En dan sta ik niet met het wijzende vingertje van de jurist met de boodschap: “U heeft zich aan de regels te houden.” Dat moet uiteraard sowieso, maar dat is niet het eindpunt. Laten we vooral als sector kijken wat voor mooie dingen er achter al die buzz-words zitten. En laten we dan vanuit verschillende disciplines: techniek, business en juridische naar al deze technieken kijken om te bepalen waar de grenzen en de beperkingen liggen.

Begrijp me niet verkeerd: privacy is een big deal. En niet alleen bij big data. Maar we hoeven ons niet uitsluitend te richten op de beperkingen en de onmogelijkheden. Laten we tezamen toch ook vooral kijken naar de mogelijkheden van deze mooie nieuwe technologieën, naar wat er wél kan!

mr. Vera Schönfeldt is juridisch adviseur bij Nederland ICT