3min Ondernemen

Ebola-uitbraak beheersbaar dankzij data-analytics

Ebola-uitbraak beheersbaar dankzij data-analytics

De hele wereld werkt aan het indammen van de Ebola-uitbraak in West-Afrika. Anders dan een aantal jaar geleden hebben we nu legio nieuwe technieken tot onze beschikking die ingezet kunnen worden om de verspreiding van een virus tegen te gaan. Een van deze nieuwe technieken die op grote schaal wordt aangewend in de strijd tegen Ebola is data-analytics.

Er zijn honderden relevante databronnen beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan social media, het zoekgedrag van mensen, maar ook data over het aantal sterfgevallen in combinatie met de gegeven noodsteun. De grootste uitdaging is echter om deze zee van ongestructureerde datastromen uit verschillende bronnen samen te voegen, zodat er nieuwe verbanden, correlaties en patronen ontdekt kunnen worden.

Als al deze informatie op de juiste manier gevisualiseerd wordt, geeft het inzicht in hoe ziektes zich verspreiden. In het verleden is al gebleken dat technologie en data-analyse een belangrijke rol kunnen spelen in het voorkomen van uitbraken. Zo wordt data afkomstig van mobiele telefoons gebruikt om de verspreiding van malaria in Kenia te voorspellen en voorziet Google al jaren wanneer er een griepepidemie op komst is op basis van online zoekgedrag.

ebola mirjam iz 1503-1

Ebola app
Ook data discovery specialist Qlik zet de potentie van data-analyse in en heeft een app ontwikkeld voor hulporganisaties, waarin alle publiekelijk beschikbare databronnen in relatie tot de Ebola-uitbraak in West-Afrika samenkomen en met elkaar vergeleken kunnen worden. Deze app toont bijvoorbeeld het aantal sterfgevallen per regio, het aantal geïnfecteerde personen, de ontwikkeling van de verspreiding en gegevens over internationale medische interventie en donaties.

Op basis van patronen in de data kunnen hulpverleners nagaan hoe Ebola zich verspreidt, waar welke preventieve maatregelen nodig zijn en in welke regio’s er extra behoefte is aan medische voorraden en expertise. De app wordt wekelijks ververst met nieuwe data en is voor iedereen gratis beschikbaar

Eén van de belangrijkste inzichten uit de app is dat het sterftecijfer de afgelopen tien maanden spectaculair is gedaald. Waar op 30 maart 2014 nog 61 procent van de Ebola-patiënten aan de ziekte overleed, is dit percentage op 11 januari 2015 teruggedrongen naar 39 procent. De inspanningen van hulporganisaties, donaties en steun van andere landen in de strijd tegen Ebola lijken vruchten af te werpen. Verreweg de meeste steun wordt gegeven aan Liberia, 847,11 miljoen dollar tot nu toe.

De resultaten hiervan zijn positief, de piek in het sterftecijfer in mei 2014 (65%) is teruggedrongen tot 43 procent in januari 2015. Een land dat veel minder steun ontvangt is Guinea; zij hebben tot nu toe 251,83 miljoen dollar aan noodhulp gekregen. Het aantal mensen dat aan de ziekte overlijdt ligt met 63 procent fors hoger en dit percentage loopt nog steeds op.

Dit soort inzichten wordt steeds belangrijker in de strijd tegen ziektes. Wanneer technologie, zoals data-analytics, op de juiste manier wordt ingezet, kan het overheden en gezondheidsorganisaties helpen om uitbraken te voorkomen en tegen te gaan.

Alhoewel dergelijke data niet direct laat zien wie er precies geïnfecteerd is, laat het wel bepaalde patronen zien. Op basis hiervan kan bepaald worden waar en hoe het best gereageerd kan worden en hoe de medische middelen op de juiste manier verdeeld kunnen worden. Dat is uiteindelijk de grootste uitdaging in de strijd tegen een epidemie.