Kennismaking met Jeannine Peek, voorzitter Nederland ICT

Kennismaking met Jeannine Peek, voorzitter Nederland ICT

Nederland ICT heeft sinds 1 juli een nieuwe voorzitter in de persoon van Jeannine Peek – in het dagelijks leven directeur van Dell Nederland. Zij heeft de voorzittershamer overgenomen van Bart Hogendoorn, managing director van HP Nederland. Wat zijn haar plannen? Wat kunnen we onder haar leiding verwachten van de grootste branchevereniging van ict-leveranciers? Een kennismaking.

De termijn van iedere voorzitter van Nederland ICT duurt twee jaar. “Dat is in de ICT best lang”, vertelt Peek, “Toch dwingt een dergelijke termijn je ook om direct uit de startblokken te gaan. Als je enig verschil wilt maken, moet je dat binnen een maand of twee wel helder hebben.”

Ze is dan weliswaar sinds 1 juli voorzitter, maar is vanwege vakantie eigenlijk nog maar kort actief. Wel weet ze al dat er geen enorme koerswijziging zal komen. “De afgelopen jaren hebben we de aanzet gegeven met onze visie over Nederland als Digital Delta. Volgens mij zijn die basisstrategie en de keuzes die wij daarin hebben gemaakt in orde, maar is er altijd ruimte voor verbetering. Ik zal mij ervoor gaan inzetten dat we voor de volle 100 procent effectief zijn in onze doelstellingen.”

 

Digital Delta

Die doelstellingen zijn 1) zo goed mogelijk ondersteunen van een zo gezond mogelijk ondernemersklimaat in Nederland als Digital Delta en 2) zo helder mogelijk voor het voetlicht brengen aan de achterban wat de vereniging voor ze doet. “Met name onze eerste doelstelling overstijgt onze reikwijdte als brancheorganisatie”, aldus Peek. “Hiervoor hebben we ook de overheid nodig, universiteiten en hogescholen, de andere branches van het Nederlandse bedrijfsleven én uiteraard onze afnemers van ICT aan de klantkant. Wat wij doen met Digital Delta sluit naadloos aan bij een initiatief van het ministerie van Economische Zaken: de aanstelling van René Penning de Vries als Boegbeeld ICT.”

De taak van het Boegbeeld ICT is om dwarsverbanden binnen topsectoren te stimuleren en ict-innovaties te laten bijdragen aan economische groei. “Hieruit spreekt een duidelijke visie, die wij volledig onderschrijven. Gezamenlijk proberen we Nederland neer te zetten als een interessant land voor bedrijven, juist in het kader van die Digital Delta – uitstekende infrastructuur, veel kennis en een bereidwillige overheid. Illustratief is het meldpunt dat wij onlangs hebben opgericht waar ondernemers knelpunten voor de digitale economie kunnen aangeven. Het is toch meer dan jammer als innovatieve ideeën stranden vanwege verouderde of onwerkbare wetgeving.”

 

Nogal bescheiden

Wat de tweede doelstelling betreft, is het belangrijk dat ieder lid van Nederland ICT de toegevoegde waarde van zijn lidmaatschap ziet en ondervindt. Peek: “We doen namelijk ontzettend veel, veel meer dan de meeste mensen denken. Denk alleen al aan de hoeveelheid juridisch advies die wij geven aan onze achterban, de diverse netwerkgelegenheden die wij bieden, de bijeenkomsten die wij organiseren over onderwerpen waar iedereen tegenaan loopt, zoals cybersecurity, wetgeving en ontslagrecht. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken, of wij bieden onze leden daar bruikbare informatie over. Daarnaast hebben we onze Young IT Professionals (YIP), een platform voor jonge it’ers. In onze communicatie over deze en andere initiatieven zijn we nogal bescheiden. Té bescheiden naar mijn mening, dus ik wil mij ervoor inzetten om hierover wat sterker naar buiten te treden.”

 

Leuk en lonend

Een van de speerpunten van Nederland ICT is het promoten van ict-opleidingen voor jongeren. “We hebben in onze branche heel veel mensen nodig”, weet Peek. “Niet alleen de ict-leveranciers staan te springen om goed opgeleide ict-professionals, ook de ict-intensieve organisaties. Onlangs vertelde iemand van een bankinstelling mij: ‘Wij zijn eigenlijk een ict-bedrijf.’ En zo is het. Daarom is het zo belangrijk om jongeren of zijinstromers te laten zien hoe leuk en lonend werken in de ICT kan zijn. Daar helpt YIP enorm bij met al die jonge it-professionals die hun enthousiasme over ICT delen met hun leeftijdgenoten. We hopen op die manier aanzuigende werking bij jongeren richting de ICT te stimuleren. Ook over vijf of tien jaar moeten we namelijk voldoende instroom hebben vanuit de technische opleidingen richting de arbeidsmarkt. Want de vraag naar ICT zal blijven groeien. Vrijwel iedere nieuwe onderneming is ict-savvy. Het zou toch wel heel erg jammer zijn als die bedrijven ervoor kiezen zich buiten Nederland te vestigen, of hun it-professionals uit het buitenland moeten halen. Dan mis je echt enorme kansen qua werkgelegenheid en ontwikkeling. Met een gezond ict-ondernemersklimaat zet je Nederland ook internationaal op de kaart.”

 

Imago

Een ander speerpunt van Peek tijdens haar voorzitterschap is het verbeteren van het imago van de ict-sector. “Wij willen dat mensen direct een warm gevoel krijgen als ze aan ICT denken, iets wat nu nog te weinig het geval is. Dat willen we doen door veel meer de leuke en goede kanten van ICT te benadrukken. ICT is te vaak op een negatieve manier in de pers. Bij iedere DDOS-aanval die het nieuws haalt bijvoorbeeld, gaat de terechtwijzende vinger direct naar ICT, terwijl dat eigenlijk niet terecht is. Wij hebben niet de illusie dat we alle cybercrime kunnen voorkomen, maar toch is ICT in dit opzicht tot heel veel in staat. Het is dan vervolgens de verantwoordelijkheid van een bedrijf om in dit kader voldoende middelen in te zetten. Als het overigens werkelijk zo beroerd zou zijn gesteld met ICT, zoals veel berichtgeving ons wil doen geloven, dan zou Nederland echt niet meer functioneren. Natuurlijk sluiten we niet de ogen voor dingen die niet goed gaan, maar intussen willen wij ook die talloze positieve elementen van ICT meer in het spotlicht zetten. Er zijn zoveel mooie voorbeelden van de inzet van ICT in de zorg en op scholen of in toepassingen als serious gaming of robotica.”

Een van de promotiemiddelen die Nederland ICT hiervoor inzet, is het uitreiken van de ICT-Awards. Peek vindt dat we nu al trots mogen zijn op wat er qua imago is bereikt. “Zeker als je bedenkt waar we vandaan komen. We waren ooit een kostenpost, bemand door lastige, stoffige en onbegrijpelijke nerds onderin de kelder. En nu zitten we tot in de kern van vele organisaties. Ik kan mij werkelijk geen bedrijf meer voorstellen dat goed kan draaien zonder ICT. In ieder geval ben ik er heel erg trots op dat ik in de ICT werk.”