5min Ondernemen

Op naar Agile Plus!

Op naar Agile Plus!

Agile is steeds meer gemeengoed in de ICT. Weinig projecten en implementaties worden nog los van Scrum, Agile of een soortgelijke aanpak gedaan. De ict’ers zijn er over het algemeen genomen blij mee. De projecten gaan beter, er is betere communicatie en de resultaten zijn daar dan ook naar. Toch is het nog te vroeg om te juichen, want projecten duren soms nog steeds te lang en leveren nog lang niet altijd op wat ervan verwacht werd. Tijd voor een volgende stap!

Organisaties reageren wisselend op het succes van Scrum en Agile. Ook al zijn er meer contactmomenten tussen de opdrachtgever en de it-dienstverlener en wordt er beter gefaseerd en in deelproducten opgeleverd, toch is het resultaat nog lang niet altijd geheel naar wens.
Tijd om de stap te zetten naar een betere versie van agile en scrum. Kortom van Agile naar Agile Plus!

 

Het draait om afstemming

Agile kan creativiteit ondersteunen omdat je gezamenlijk en op hetzelfde moment aan het product werkt en het incrementeel ontwikkelt. In theorie. Maar in de praktijk valt dat vaak tegen. In veel gevallen is Agile net zo’n strak keurslijf als de ouderwetse watervalmethode. Vaste stand-ups, iedere keer dezelfde vraag van de scrummaster, hetzelfde scrumbord. Het wordt een beetje saai.Nu is Agile ook niet een echte methode maar meer een samenwerkingsprotocol. De ontwikkelmethode moet je er zelf dan nog wel bij maken. Als we kijken naar de literatuur dan is er voor ieder discipline voldoende informatie beschikbaar. Programmeren, Architectuur, Testen, Implementatie. Voor ieder vak zijn er duizenden pagina’s. Maat wat ontbreekt is de methode van integreren. Hoe ziet mijn proces er uit als ik IT ontwikkel en hoe zorg ik ervoor dat de verschillende onderdelen zo efficiënt mogelijk op elkaar aansluiten?

Onderwerpen die hier naar voren komen zijn: creatieve processen, assemblageprocessen, kwaliteitsprocessen, implementatie processen en dit alles onder de Agile aanpak. Als het lukt om dit in een goede balans met elkaar te brengen, dan begint Agile Plus in beeld te komen en worden tevreden klanten ook meer gemeengoed.

 

Wat is dan de eerste Stap?

De eerste stap is eens goed te kijken in welke omgeving we werken en wat de invloed van deze omgeving is. Dit is een oefening in het goed observeren en interpreteren van het werkveld. Deze stap wordt vaak overgeslagen omdat we denken dat we dit al weten. En misschien is dit wel zo, maar het is toch goed om dit met elkaar te delen zodat we bewust zijn van wat we doen en waarom.

Kijk dus eerst eens naar je bedrijf. Er zijn twee gebieden die we in kaart moeten brengen.

Eerst de vier elementen van ons bedrijf.

  1. Wat maken we?
  2. Welke processen hebben we hiervoor?
  3. Welke missie volgen we?
  4. Welke visie hebben we?

Het invullen van deze vier elementen of velden is eenvoudig. Laat iedereen het voor zichzelf invullen en kijk of er een gemene deler is, iets waar we het allemaal over eens zijn. Probeer deze in eenvoudige korte woorden op te schrijven. Geen lange volzinnen of statements, maar gewoon basic termen.

Nu heb je in een eenvoudig model vastgelegd waar het om gaat. Ieder project dat je doet hoort bij deze waarden te passen, anders doe je het niet.

Maar ook dan je bent er nog niet. Het gaat niet alleen om de vier elementen, maar ook om het perspectief hoe we naar de producten, processen, missie en visie kijken. Hoe beleven we wat we doen?

Hiervoor gaan we uit van de perspectieven om naar de realiteit te kijken. Volgens de Qute® methodiek zijn er twaalf, maar we kunnen hier met de vier basisperspectieven aan de slag, dat geeft voldoende inzicht.

 

Materialistisch perspectief

Het materialistisch perspectief gaat uit van materie. De kwaliteit van iets is meetbaar en zichtbaar in het tastbare product of proces. Hier horen de kpi’s bij, balanced score card, projectplanningen en dergelijke. Eigenlijk is de vraag hoe groot de invloed van deze materiele zaken is in de bedrijfsvoering en bijvoorbeeld ook in de Agile projecten.

 

Spiritualistische perspectief

Tegenover het materialisme staat het spiritualisme. Het gaat hier alleen om de krachten die de materie vorm hebben gegeven. Het kennen van deze invloeden en hun waarde is van belang. Hierbij hoort de belevenis, het ervaren van de vraag achter de vraag, van de gebeurtenissen in het bedrijf. Hoe belangrijk is dit spiritualisme? Als je goed observeert dan zie vaak dat dit een behoorlijk grote rol speelt.

 

Realistisch perspectief

Het realisme gaat over hoe de wereld is om ons heen. Hoe wordt die ervaren in de producten, de processen, de missie en de visie van het bedrijf en welke invloed heeft die op het bedrijf ?

Het realisme vertelt voor een deel de ontwikkeling van het bedrijf en het samenspel met de ontwikkeling in de wereld.

 

Idealistisch perspectief

Tegenover het realisme staat het idealisme. Het idealistische perspectief kijkt naar de idealen die we willen vormgeven. Eigenlijk is het een blik in de toekomst van een bedrijf. Wat zouden we willen realiseren?.
Het invullen van deze waarden van ons bedrijf is een heel zinvolle oefening. Je kunt dit als een groep doen en een sessie hoeft niet langer dan twee uur te duren. Je hebt daarna een goed beeld van waar je voor staat, wat je wilt bereiken en hoe je dat wilt vormgeven. Dit is de basis voor het goed kunnen uitvoeren van je projecten. Het is de basis van Agile Plus. Zijn we er dan al? Nee, dit is nog maar het begin. Volgende keer kijken we naar het creëren en realiseren, het volgens Agile Plus aanpakken van ontwikkeltrajecten.