3min Ondernemen

XPocalypse voor servers komt eraan

XPocalypse voor servers komt eraan

De volgende supportbeëindiging voor een klassiek Microsoft-platform is in zicht. Na Windows XP gaat straks ook Windows Server 2003 er geheel uit. De datum van 14 juli 2015 lijkt nog ver weg, maar Server 2003 sleept meer met zich mee.

Microsoft zelf waarschuwt al dat Windows Server 2003 Release 2 (2003/R2) binnen afzienbare tijd niet meer wordt ondersteund. Het serverbesturingssysteem krijgt dan geen updates meer, ook niet voor kritieke beveiligingsgaten. Daarmee volgt deze Windows-versie het pad van de ‘bijbehorende’ client-release Windows XP, dat sinds 8 april dit jaar geen ondersteuning meer geniet.

 

Domino-effect

De end-of-life voor Server 2003 ligt op 14 juli 2015. Er is dus werk aan de winkel voor organisaties die dat serverplatform nog gebruiken. Het overstappen vanaf die oude versie naar een nieuwere Windows Server zet namelijk een domino-effect in gang. De aankomende gedwongen migratie raakt ook de onderliggende hardware en de bovenop draaiende serverapplicaties. Kortom de hele stack van computer, OS en toepassingen moet worden vernieuwd. Deze vernieuwing hangt samen met de technologische veranderingen sinds het uitkomen van 2003/R2 in 2006. Sindsdien zijn opvolgers Server 2008, 2008/R2, 2012 en 2012/R2 uitgekomen. Daarbij is het vanaf 2008/R2 (uitgekomen in 2009) niet meer mogelijk om 32-bit processors te gebruiken. Oudere server hardware zonder x64-processors kan dus niet mee in de migratie. En dan hebben we het nog niet eens over de hogere processor- en geheugeneisen van nieuwere besturingssystemen.

 

Zorgvuldig testen

Het naderende supporteinde voor Server 2003/R2 brengt ook forse veranderingen met zich mee bovenin de stack van serveroplossingen. “Niet alle applicaties zullen compatibel zijn met de 64-bits versies van Windows Server,” antwoordt Microsoft op vragen van ICT/Magazine. “Sommige applicaties zullen geüpgraded moeten worden naar een recentere versie. Van bepaalde applicaties zal geen nieuwere versie beschikbaar zijn. Deze moeten worden herschreven om op een nieuw serverplatform te kunnen draaien.” Applicaties als Microsoft Exchange en Sharepoint draaien in de oudere versies niet per definitie goed op nieuwere versies van het besturingssysteem. Zo werkt het tot 2017 nog ondersteunde Exchange 2007 niet op Windows Server 2012/R2. Bijkomend probleem kan zijn dat migratie vanaf een zeer oude versie naar de meest recente versie niet altijd mogelijk is. Een tweestapsmigratie via een tussenversie van de software is dan nodig.

Elk van de nieuwe componenten in de it-infrastructuur kan compatibiliteitskwesties met zich meebrengen. Dat geldt al voor het besturingssysteem zelf: in juli dit jaar zijn authenticatieproblemen voor client-computers aan het licht gekomen in omgevingen met domeincontrollers op Server 2003 én 2012/R2. Dit probleem in zogeheten gemengde omgevingen werd veroorzaakt door incompatibele encryptiemethoden. Microsoft heeft een snelle hotfix en vervolgens een definitieve patch uitgebracht. Kortom, zorgvuldig testen is vereist voor de hele migratie: van de aankomende overgang tot de nieuwe situatie erna.

Met het oog op inventarisatie, compatibiliteitscontrole, migratietests en eventuele offerte-aanvragen lijkt de deadline van 14 juli bij nader inzien angstig dichtbij.