CBS: 3 op de 10 werknemers ervaart informatieovervloed

In 2018 kreeg 28 procent van alle werknemers zoveel informatie dat zij moeite hadden dit te verwerken. Het gaat om ruim 2,1 miljoen mensen met informatieovervloed. In 2014 was dat nog 25 procent.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018. Dit is een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar.

 

Ontevreden

Werknemers die een overvloed aan informatie ervaren, zijn ontevredener over hun arbeidsomstandigheden. Ze willen vaker vertrekken bij hun huidige werkgever.

Het percentage werknemers dat last heeft van informatieovervloed ligt onder hoogopgeleiden bijna drie keer zo hoog als onder laagopgeleiden. Dit is 40 tegen 14 procent. Bij hoogopgeleiden nam het percentage werknemers tussen 2014 en 2018 bovendien het meest toe.

Mannen en vrouwen hebben ongeveer even vaak te maken met informatieovervloed. Het gaat om 28 en 29 procent. Maar er zijn wel zijn duidelijke leeftijdsverschillen. 25- tot 65-jarigen hebben er twee tot drie keer zo veel mee te maken als jongere of oudere werknemers.

Managers

Managers voeren de ranglijst aan van beroepen die kampen met een overvloed aan informatie. Bijna de helft (46 procent) zegt tijdens een werkdag vaak of altijd zoveel informatie te krijgen dat dit nauwelijks nog te verwerken is.

Van de managers in zorg, onderwijs en ICT zijn dat er zelfs bijna 6 op de 10. Ook in andere ICT-beroepen, zoals databank- en netwerkspecialisten, hebben relatief veel werknemers moeite met alle informatie die op ze afkomt. Bij werknemers in dienstverlenende, agrarische en transportberoepen komt informatieovervloed relatief weinig voor.

Van de werknemers die vaak of altijd moeite hebben om alle informatie op het werk te verwerken, is een kleiner deel (66 procent) tevreden over hun arbeidsomstandigheden dan van degenen die aangeven dat hier nooit of soms sprake van is (75 procent). Ook heeft een groter deel de wens om een nieuwe werkgever te zoeken. 57 procent heeft het afgelopen jaar nagedacht over ander werk en 30 procent heeft daadwerkelijk iets ondernomen om een andere baan te vinden. Bij wie geen of weinig moeite heeft met de hoeveelheid informatie op het werk gold dit voor respectievelijk 44 en 24 procent.

Gerelateerde berichten...

X