3min Personeel

Aantal WW-uitkeringen IT-professionals groeit fors

Aantal WW-uitkeringen IT-professionals groeit fors

Het aantal nieuw geplaatste vacatures in de ICT daalde in het afgelopen kwartaal maar liefst 33%. Het aantal WW-uitkeringen stijg fors mee met dik 25%.

Drenthe zag een daling in vacatures van 15% ten opzichte van het vorige kwartaal, met het aantal vacatures dat daalde van 127 naar 115. Flevoland registreerde een nog steilere daling van 60% ten opzichte van vorig jaar, waarbij het aantal vacatures daalde van 376 naar 147. Dat blijkt uit de driemaandelijkse IT-arbeidsmarktmonitor van Hello Professionals. In vergelijking met het vorige kwartaal beef het aantal IT-vacatures wel nagenoeg gelijk, met een lichte daling van 8.838 naar 8.822 vacatures.

Maar de daling is dus fors als je ze vergelijkt met de cijfers van vorig jaar. In die periode daalde het aantal IT-vacatures van 13.244 naar 8.822. Limburg en Noord-Holland zagen in een jaar tijd dalingen van respectievelijk 52% en 42%, met vacatures die afnamen van 558 naar 268 in Limburg en van 1.988 naar 1.299 in Noord-Holland.

Die daling van de vacatures betekent ook een stijging in de instroom van WW-uitkeringen. Dat ging in mei 2023 om 373 nieuwe WW-uitkeringsgerechtigden, terwijl dit aantal in mei 2024 steeg naar 558. Dat is dus een toename van 49,6%. Reorganisaties en ontslagen zijn hier de grootste boosdoeners van.

Ook het lopend aantal WW-uitkeringen vertoont een stijgende lijn. In mei 2023 waren er 3.546 lopende uitkeringen. Dit aantal steeg in mei 2024 naar 4.456, een stijging van 25,7%.

Een andere opvallende trend is de verdubbeling van de invultijd van IT-vacatures vergeleken met het vorige kwartaal. Waar vacatures voorheen in gemiddeld 15 dagen werden ingevuld, is dat nu 34 dagen. Dit duidt op een complexere zoektocht naar geschikte kandidaten. Oorzaak in waarschijnlijk de specifieke vaardigheden die werkgevers vragen.

De druk op bedrijven lijkt minder, waardoor ze meer tijd nemen om vacatures in te vullen. Daarnaast is er een mismatch met de actief zoekende IT-professionals, die vaak gedwongen zonder baan kwamen te zitten.

Freelance-opdrachten in de lift

Wat wel stijgt is het aantal freelance-opdrachten. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg dat aantal met 7% ten opzichte van het vorige kwartaal, en een stijging van 15% in vergelijking met Q2 2023. Deze toename komt vooral door de voortdurende behoefte aan flexibele IT-oplossingen en specialistische kennis. Dit speelt vooral in sectoren zoals softwareontwikkeling en cyberbeveiliging.

De groei van freelancers is opmerkelijk omdat er nieuwe wetgeving aanstaande is in Nederland om schijnzelfstandigheid onder zzp’ers en schijnwerknemerschap tegen te gaan. De regering werkt aan maatregelen zoals een webmodule om arbeidsrelaties te beoordelen, de herziening van de Wet DBA en plannen voor verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zzp’ers. Deze maatregelen moeten de arbeidsmarkt eerlijker en transparanter maken,  schijnzelfstandigheid aanpakken en de positie van echte zelfstandigen juist versterken. Mogelijk komen werkgevers dus flink in de problemen als ze doorgaan met deze trend. Alles bij elkaar is de arbeidsmarkt in deze sector wel afgekoeld, maar blijft er ondanks dat nog wel sprake van krapte.

Medior IT-professional gewild

De verschuiving in de vraag naar verschillende vaardigheidsniveaus blijft volgens de monitor doorgaan. De vraag naar junior IT-professionals blijft dalen, met een afname van 10% in een jaar tijd. Tegelijkertijd is er een stijging van 12% in de vraag naar medior IT-professionals. Deze trend suggereert dat werkgevers steeds meer op zoek zijn naar ervaren kandidaten die direct kunnen bijdragen aan complexe projecten en strategische doelstellingen.

Lees ook:

  • UWV: arbeidsmarkt minder krap maar niet voor ICT en techniek