CBS: Meer jongeren digitaal vaardig

jonge werknemer ict digitaal vaardig

Meer Nederlandse jongeren van 12 tot 25 jaar zijn digitaal vaardig. Zij zijn ten opzichte van 2015 met name vaardiger geworden in het gebruik van internet, computers en software. Dat meldt het CBS in de jeugdmonitor.

In digitale communicatie was het aandeel jongeren in 2019 met meer dan basisvaardigheden groter dan op andere deelgebieden. Jongens en meisjes verschillen niet in digitale vaardigheden, jongeren (12 tot 25 jaar) en jongvolwassenen (25 jaar of ouder) wel.

 

Elke dag

In 2019 maakte 96 procent van de Nederlandse jongeren van 12 tot 25 jaar (bijna) elke dag gebruik van het internet. In 2015 was dit nog 93 procent. In dezelfde periode zijn jongeren ook vaardiger geworden in het gebruik ervan internet. 72 procent van de jongeren had in 2019 meer dan basisvaardigheden. In 2015 was dat 63 procent. In 2019 had 41 procent van de 25-plussers in Nederland meer dan digitale basisvaardigheden. In 2015 was het aantal dat digitaal vaardig was  34 procent.

De digitaal vaardigheid van jongeren wordt bepaald aan de hand van resultaten op vier deelgebieden: communicatie, informatie, computers/online diensten en software.

Op het deelgebied communicatie was het aandeel jongeren in 2019 met meer dan basisvaardigheden groter (94 procent) dan op andere deelgebieden. Het gaat hierbij om e-mailen, bellen via internet, sociale netwerken gebruiken en uploaden van zelfgemaakte foto’s, muziek, video’s, tekst of software. Jongeren die meer dan één van deze vaardigheden hebben, vallen in de categorie meer dan basisvaardigheden.

Op beide deelgebieden, informatie (zoals informatie opzoeken via internet, bestanden verplaatsen en foto’s opslaan in de cloud) en computers/online diensten (bijvoorbeeld online winkelen, apps installeren en een cursus volgen via internet) had 86 procent van de jongeren vaardigheden die het basisniveau ontstijgen.

Wat betreft software beschikte 83 procent van de jongeren over meer dan basisvaardigheden. Dit  omvat onder andere gebruik van programma’s voor tekstverwerking en spreadsheets. Ook het schrijven van computerprogramma’s in een programmeertaal behoort tot dit deelgebied.

 

Jongens en meisjes

Jongens en meisjes verschillen niet in digitale vaardigheden. 71 procent van de jongens en 72 procent van de meisjes heeft meer dan basisvaardigheden. Wel is er een verschil tussen 12- tot 18-jarigen en 18- tot 25-jarigen. 62 procent van de jongeren en 79 procent van de jongvolwassenen heeft meer dan digitale basisvaardigheden. Wat betreft informatie en computers/online diensten verschillen de twee leeftijdsgroepen het meeste van elkaar.

Samen met Kroatië en Estland behoort Nederland tot de kopgroep van landen in de Europese Unie met het grootste aandeel jongeren (16 tot 25 jaar) die meer dan digitale basisvaardigheden heeft. Het aandeel jongeren met meer dan basisvaardigheden is het laagst in Roemenië (22 procent) en Bulgarije (29 procent). Ook Italië, Hongarije en Griekenland scoren op dit punt lager (rond 40 procent) dan het EU-gemiddelde in die leeftijdsgroep (56 procent).

 

Gerelateerde berichten...

X