CBS: veel vraag naar data over biodiversiteit

biodiversiteit Teunisbloemen

Het CBS krijgt steeds meer vraag naar metingen van biodiversiteit op grote schaal. Daardoor vinden er vaker metingen plaats en wordt de samenwerking tussen de natuurstatistieken en de natuurlijk kapitaalrekeningen daarom de komende tijd versterkt.

Daarnaast onderzoekt het CBS hoe het nog meer tegemoet kan komen aan vragen van externe partners over data met betrekking tot de biodiversiteit op regionaal niveau. In het nieuwe Meerjarenprogramma 2024-2028 van het CBS is veel aandacht voor klimaat en duurzaamheid. Zowel economische activiteit als biodiversiteit spelen daarbij een grote rol.

De natuurstatistieken van het CBS bestaan al een halve eeuw. In het begin ging het vooral om in beeld brengen van de verspreiding van soorten uit enkele soortgroepen. Later waren ze in staat om gestandaardiseerde waarnemingen populatietrends te berekenen.

Basis

De uitkomsten dienen als basis voor nieuw beleid of verantwoording voor bestaand beleid, bijvoorbeeld ter verantwoording van het natuurbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en provincies. Ook worden ze ingezet voor beleidsstudies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) of als feitelijke basis voor de publicaties van het Wereld Natuurfonds. Deze data zijn op steeds meer plekken nodig. Z

Ook de externe vraag naar data neemt toe door de brede belangstelling voor het onderwerp op het gebied van politiek en beleid, zowel landelijk als Europees maar ook wereldwijd. Het ministerie van Financiën trekt bijvoorbeeld een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Biodiversiteit.

Bij de natuurlijk kapitaalrekeningen heeft het CBS zelf ook behoefte aan extra data over de biodiversiteit. Biodiversiteit is namelijk een belangrijke indicator voor de kwaliteit van ecosystemen en is mede bepalend voor de ecosysteemdiensten die geleverd kunnen worden. Neem de ecosysteemdienst natuurrecreatie: duingebied heeft daar een belangrijke waarde. Maar als er teveel wandelaars en fietsers in een gebied zijn, kan de natuur verstoord raken en verliest het aan kwaliteit, en is het gebruik dus niet duurzaam.

Compendium

Alle natuurstatistieken van het CBS worden gepubliceerd in het Compendium voor de Leefomgeving, een website over milieu, natuur en ruimte in Nederland. Het Compendium is een samenwerking tussen het CBS, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Wageningen University and Research (WUR) en het RIVM. De lezer krijgt daar een uitleg en duiding van de getoonde informatie, die nodig is om te verantwoorden hoe de gegevens verwerkt worden en hoe de resultaten geïnterpreteerd moeten worden.

De cijfers over biodiversiteit van het CBS worden onder meer gebruikt voor de vogel- en habitatrichtlijn. Dat zijn twee Europese richtlijnen gericht op natuurbescherming. Maar het CBS zelf doet geen uitspraak over de waarde van ontwikkelingen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X