Cisco belooft netto-nul uitstoot in 2040

2040

Cisco verbindt zich aan het doel om in 2040 een netto-nul uitstoot van broeikasgasemissies bereiken. Dit is 10 jaar eerder dan wanneer de planeet volgens klimaatwetenschappers netto-nul uitstoot moet bereiken om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. De ‘net zero’-doelstelling van Cisco zal worden ondersteund door doelen op de korte termijn, waaronder het bereiken van ‘net zero’ voor alle wereldwijde Scope 1 en Scope 2-emissies in 2025. Scope 1 betreft de directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen onze organisatie. Het betreft de uitstoot door eigen gebouwen-, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten. Bij Scope 2 gaat het om de indirecte CO2-uitstoot, door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit- of warmte.

Jaarlijkse rapportages

Andere korte termijndoelen hebben betrekking op de meest materiële uitstoot in de Scope 3-categorie van de onderneming, zoals het gebruik van reeds verkochte producten en emissies uit de supply chain. Deze doelen worden later in 2021 openbaar gemaakt wanneer deze zijn afgerond. De nieuwe doelstellingen voor het terugdringen van broeikasgassen volgen de laatste ontwikkelingen in de klimaatwetenschap. Cisco zal de voortgang met betrekking tot deze doelstellingen rapporteren in het jaarlijkse Corporate Social Responsibility Impact Report.

Inclusieve samenwerking

Deze aankondiging markeert een mijlpaal in het streven van Cisco naar een inclusieve toekomst voor iedereen. De inspanningen van Cisco om dit doel te bereiken omvatten investeringen en initiatieven met betrekking tot het dichten van de digitale kloof, het bevorderen van sociale rechtvaardigheid, het ontwikkelen van impactvolle partner-ecosystemen, en het vaststellen en bereiken van ambitieuze duurzaamheidsdoelen zoals de ‘net zero’ belofte van vandaag.

Dringende noodzaak

“De verwoestende effecten van de klimaatrampen van de afgelopen weken tonen de dringende noodzaak om klimaatverandering nu aan te pakken”, aldus Fran Katsoudas, Chief People, Policy & Purpose Officer bij Cisco. “Als wereldwijde technologieleider moeten we de standaard zijn voor duurzame bedrijfspraktijken en onze klanten, partners en leveranciers ondersteunen in hun inspanningen om ook hun impact op het milieu te verminderen.”

Cisco is sinds 2008 bezig met het vaststellen en bereiken van doelen om de uitstoot van broeikasgassen in zijn faciliteiten en supply chain te verminderen. Strategieën die Cisco gebruikt om netto-nul uitstoot te bereiken zijn onder andere het het verhogen van de energie-efficiëntie van eigen producten door innovatief productontwerp. Daarnaast het versnellen van het gebruik van hernieuwbare energie. Ook
het omarmen van hybride werken moet een bijdrage leven. Net als investeren in oplossingen om koolstof te verwijderen.

Vijfjarenplan

Sinds 2008 heeft Cisco een reeks vijfjarendoelstellingen vastgesteld en behaald om de Scope 1- en Scope 2-emissies uit broeikasgassen te verminderen. De huidige doelstelling om de Scope 1- en Scope 2-emissies in FY22 met 60% te verminderen (ten opzichte van FY07) is goedgekeurd door het Science Based Target-initiatief (SBTi), en het bedrijf ligt op schema om deze doelstelling te halen.

Hernieuwbare bronnen

Cisco heeft in verschillende landen wereldwijd het gebruik van 100% hernieuwbare energie bereikt en ligt op schema voor het doel om in boekjaar 2022 voor ten minste 85% van het energiegebruik van Cisco wereldwijd gebruik te maken van elektriciteit die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen.
Voor Scope 3-emissies lag Cisco in 2019 een jaar voor op schema bij het bereiken van de doelstelling om uitstoot in de supply chain met 1 miljoen metrische ton CO2e te verminderen door middel van een reeks acties — zoals het gebruik van meer vervoer over zee, het herontwerpen van productverpakkingen en het implementeren van energiebeheer bij productiepartners. Vervolgens is er een nieuw doel gesteld om de supply chain-gerelateerde Scope 3 broeikasgasemissies tegen FY30 met 30 procent te verminderen (ten opzichte van FY19).

Circulair Design

Cisco streeft ernaar zijn producten en verpakkingen zo te ontwerpen en beheren dat deze kunnen worden hergebruikt, gerepareerd en efficiënt gebruik maken van energiebronnen. Het bedrijf ligt op schema om in 2025 100% van de nieuwe Cisco-producten en -verpakkingen te ontwerpen volgens de Circular Design Principles. Cisco blijft ook zijn productservice-, terugname- en hergebruikprogramma’s leveren en verbeteren, en ondersteunt daarmee de belofte van 100% productretour die CEO Chuck Robbins in 2018 tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum heeft gedaan als onderdeel van de PACE Capital Equipment Coalition.

Gerelateerde berichten...

X