Cloud Incident Response: best practices om uw bedrijf te beschermen

André Noordam, AVP Solutions Engineering EMEA North bij SentinelOne
André Noordam, AVP Solutions Engineering EMEA North bij SentinelOne

Omdat steeds meer bedrijven overstappen op cloudtechnologie vanwege de schaalbaarheid, flexibiliteit en kostenefficiëntie, richten threat actors zich ook op dit aanvalsoppervlak. In alle sectoren neemt het aantal inbreuken op cloudgegevens, ransomware-aanvallen en dreigingen van binnenuit toe. Wat zijn best practices die bedrijven kunnen toepassen om een effectief cloud-based incident response plan op te zetten, de schade van beveiligingsincidenten te minimaliseren en de hersteltijd te versnellen?

Groeiende behoefte aan cloudspecifieke respons

Door de versnelde adoptie van de cloud, verandert incident response (IR) ook. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen, met name wat betreft de hoeveelheid gegevens, de toegankelijkheid en de snelheid waarmee dreigingen zich binnen cloudinfrastructuren ontwikkelen. Moderne bedrijven die volledig naar de cloud zijn overgestapt of een hybride cloudstrategie hebben omarmd, hebben complexe cloudomgevingen en moeten veel onderdelen beveiligen.

Cloud computing heeft nieuwe beveiligingsuitdagingen en -dreigingen geïntroduceerd waardoor bedrijven een andere beveiligingsaanpak moeten hanteren dan voor de traditionele on-premises infrastructuur. Er is een robuust, goed gedefinieerd incident response plan nodig dat zich richt op cloudspecifieke risico’s en helpt bij het beschermen van andere belangrijke aanvalsoppervlakken zoals endpoints en identiteiten. Cloud IR richt zich op al deze unieke risico’s en helpt dreigingen te identificeren, beperken en erop te reageren en beveiligingsteams kunnen zich richten op het automatiseren van het reactieproces.

Best practices voor Cloud IR
  1. Beoordeel de risico’s

De eerste stap in Cloud IR is een uitgebreide risicobeoordeling. Hierbij worden potentiële dreigingen, kwetsbaarheden en risico’s voor de cloudomgeving in kaart gebracht en wordt rekening gehouden met de gevoeligheid van gegevens, wettelijke vereisten, toegangscontroles, encryptie, netwerkbeveiliging en risico’s voor derden.

Beveiligingsteams moeten de ins en outs van hun cloudinfrastructuur begrijpen en precies weten hoe die eruit ziet om het te kunnen verdedigen. Vervolgens moet de voorbereiding op incidenten worden gebaseerd op de unieke kenmerken van de cloudomgeving en op eventuele bedrijfsspecifieke eisen. Door risicoprofielen consequent te herzien en updaten, kunnen bedrijven situationeel bewustzijn en “breach readiness” verbeteren.

  1. De juiste tools

De juiste gegevens en tools kunnen de voortgang van beveiligingsteams tijdens een incident versnellen. Om beveiligingsincidenten tijdig te detecteren en erop te reageren, is het essentieel dat er monitorings- en detectiecontroles aanwezig zijn. Deze controles moeten bestaan uit real time monitoring van cloudbronnen, analyse van netwerkverkeer, het volgen van gebruikersactiviteiten en inbraakdetectiesystemen. Daarnaast is het verstandig te investeren in IR-tools om geautomatiseerde meldingen te krijgen en incidenten snel op te sporen. Bovendien kan het responsteam de eerste triage binnen aanzienlijk minder tijd uitvoeren als er goede voorbereiding heeft plaatsgevonden.

  1. Het belang van proces en communicatie

De kosten van downtime zijn enorm. Bedrijven moeten snel gegevens uit hun omgeving kunnen verzamelen, sorteren en analyseren om aanvallen tegen te gaan en de schade te beperken. Zorg voor vooraf ingestelde processen en playbooks zodat de acties en communicatie efficiënt verlopen. Leg daarnaast voor elk teamlid rollen en verantwoordelijkheden vast. Wie is verantwoordelijk voor het identificeren, rapporteren, onderzoeken en oplossen van incidenten?

Ook moet het incident response team worden getraind in IR-procedures en oefenen met het reageren op gesimuleerde incidenten. Door te oefenen kunnen bedrijven zich beter voorbereiden en incidenten snel en efficiënt afhandelen, het IR-plan testen en waar nodig verbeteren.

Verder is effectieve communicatie essentieel. Het Cloud IR-plan moet de communicatieprotocollen schetsen die moeten worden gebruikt in geval van een beveiligingsincident, inclusief wie moet worden geïnformeerd en hoe dat moet gebeuren. Deze protocollen moeten ook procedures bevatten voor de communicatie met externe partijen, zoals klanten, partners en regelgevende instanties. Duidelijke en tijdige communicatie kan de impact van beveiligingsincidenten minimaliseren en het vertrouwen van belanghebbenden intact houden. Kortom, Cloud IR is cruciaal voor moderne bedrijven die in de cloud werken.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X