2min Zorg

AI in de zorg: hype of hulpmiddel?

AI in de zorg: hype of hulpmiddel?

AI (Artificial Intelligence) in de media: de laatste tijd buitelen de artikelen over dit wondermiddel over elkaar heen! Het is AI voor en AI na. De kansen en mogelijkheden lijken onuitputtelijk, de bedreigingen voor banen en functies worden breed uitgemeten.

Aan de ‘echtheid’ van artikelen, scripties en opstellen moet worden getwijfeld. Plaatjes kunnen worden opgesteld met slechts enkele kernwoorden, en er kunnen zelfs video’s worden gemaakt waar geen acteur aan te pas komt.

Ook de zorg wordt genoemd als een van de sectoren waar AI zijn intrede doet,. Waarbij meteen wonderen worden verwacht om de zorgkosten te beteugelen, de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen, en de werkdruk voor dokters en verpleegkundigen te verlagen.

Maar is dat ook zo? Is AI een hype of een hulpmiddel?

De voorbeelden van AI in de zorg beperken zich nog tot hulpmiddelen in de bedrijfsvoering of de administratieve organisatie. AI is de zorg om “no shows” van patiënten op te sporen, zodat er actie kan worden ondernomen bij de eerstvolgende afspraak; of een applicatie om sneller en gemakkelijker een ontslagbrief op te stellen.

Maar hoe zit het met toepassingen van AI in de kliniek? Om beter en sneller diagnoses te stellen, om betere behandelingen voor te stellen, om sneller en beter geneesmiddelen voor te schrijven die nog beter aanslaan bij de patiënt en met nog minder bijwerkingen?

Toepassingen van AI die grote stappen zetten op weg naar personalized medicine en precision medicine?

Op weg naar doelmatige zorg, zinnige zorg en passende zorg, om maar een paar actieprogramma’s te noemen. Waar blijven de AI-toepassingen waar medisch specialisten van dromen, en patiënten wel bij varen? Waar bestuurders van ziekenhuizen en zorgverzekeraars op hopen, en de Zorg in Nederland kosteneffectiever van wordt?

Ideeën zijn er genoeg bij de zorgprofessionals, maar wellicht moet er nog iets intensiever worden samengewerkt tussen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars, zodat de ideeën en initiatieven kunnen worden gestimuleerd en beloond met bescheiden investeringspotjes.

AI in de zorg lijkt aan de vooravond te staan van grootse doorbraken. Maar dan moeten de AI-ontwikkelaars wel nauwer samenwerken met de medisch specialisten en verpleegkundigen, zodat de toepassingen dichter op de werkvloer worden gerealiseerd en daadwerkelijk bijdragen aan doelmatige zorg.

Lees ook: