Digitalisering in de incasso- en deurwaardersbranche: zo zit het

Een deel van de ondernemers in Nederland krijgt wel eens te maken met een deurwaarder of een incassobureau. In de laatste jaren is er veel gedaan binnen deze branche om het werk zoveel mogelijk te digitaliseren. Daar heeft zowel de deurwaarder als het bedrijf (of de persoon) waarop beslag wordt gelegd baat bij. In dit artikel lees je meer over de digitalisering in de incasso- en deurwaardersbranche en waarom dit zo voordelig is voor beide partijen.

Minder schulden en meer betaalde rekeningen door digitalisering

De grootste reden om digitalisering door te voeren binnen deze branche is het feit dat het kan leiden tot minder schulden en meer betaalde rekeningen. Dat zit zo: digitalisering binnen de incasso- en deurwaardersbranche zorgt ervoor dat rekeningen sneller gezien worden en sneller betaald kunnen worden. Door handige snufjes zoals digitale herinneringen, links waardoor je direct kunt betalen en uitwisselingen van gegevens over inkomen en lopende beslagen kan worden voorkomen dat deurwaarders een beslaglegging uitvoeren die uiteindelijk alleen maar kostenverhogend werkt.

Waar deurwaarders het voorheen moesten doen met talloze fysieke documenten en gegevens kunnen zij tegenwoordig met gemak documenten inzien via de digitale weg. Dat maakt het voor zowel de deurwaarder (of het incassobureau) als de persoon met schuld eenvoudiger om een schuld in te zien en om daar wat aan te doen. Wanneer je deze digitalisering nog een stukje verder trekt, kan er ook sneller hulp worden gezocht voor mensen die steeds weer in de schulden terecht komen. Kort samengevat zorgt digitalisering er dus voor dat er uiteindelijk minder schulden zijn en dat men sneller aan de slag kan gaan met het betalen van bestaande rekeningen om zo verdere stappen te voorkomen.

Digitalisering voor verbetering samenwerking met andere partijen

Er zijn niet alleen voor de deurwaarder en de ‘schuldige’ voordelen te vinden van digitalisering. Zo zorgt digitalisering er ook voor dat de samenwerkingen met andere partijen binnen dezelfde branche geoptimaliseerd wordt. Er kan sneller en gemakkelijker worden gecommuniceerd tussen diverse incassobureaus of partijen met deurwaarders om zo eventueel te voorkomen dat deurwaarders beslag leggen op iets wat niet had gehoeven. In 1995 is de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) opgericht om met dit samenwerkingsverband beter te kunnen communiceren en gegevens uit te kunnen wisselen.

Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat digitalisering binnen deze branche voor deze stichting alleen maar positief uitpakt. De communicatie tussen verschillende partijen kan veel sneller, evenals de uitwisseling van belangrijke documenten en gegevens. Uiteraard gebeurt alles online met hoge beveiliging waaronder versleuteling en waar mogelijk integriteitscontroles. Om deze samenwerking optimaal te laten werken, is er een Digitaal Beslagregister (DBR) opgezet waarin alle gerechtsdeurwaarders vastleggen welke derdenbeslagen zij hebben gelegd. Als een deurwaarder beslag wil leggen, is hij verplicht om eerst het register te checken of er al door anderen beslag is gelegd. Dat is wederom handig om zo zinloze procedures te voorkomen.

Hoe is digitalisering binnen deze branche voordelig voor de Nederlandse burger?

Tot slot is het interessant om te weten dat digitalisering binnen de incasso- en deurwaardersbranche natuurlijk niet alleen voordelig is voor de ambtenaren en ondernemers. Zo wordt digitalisering ook ingezet om de Nederlandse burger te helpen bij inzicht in schulden en beslagleggingen. Dat gebeurt met behulp van de online Schuldenwijzer, een website die mensen met bestaande schulden een gemakkelijk, beveiligd en snel online inzicht geeft van de eigen schulden en alles dat daarbij komt kijken. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 62% van de werkgevers in Nederland te maken heeft met werknemers die schulden hebben. Daarom is zo’n online platform als Schuldenwijzer handig om het bewustzijn van schulden te vergroten, waardoor men sneller aan de slag gaat om die schulden te voldoen.

In eerste instantie is Schuldenwijzer bedoeld voor mensen met schulden. Zij kunnen inloggen met hun DigiD om vervolgens alle gegevens van en over zichzelf in te zien. Het is een eenvoudig te begrijpen platform met een hoge gebruiksvriendelijkheid, zodat het begrijpelijk is voor verschillende niveaus. Als werkgever of als schuldhulpverlener is een website zoals Schuldenwijzer ook interessant omdat er allerlei digitale hulpmiddelen worden aangeboden om mensen met schulden te helpen. Kort samengevat werkt digitalisering binnen deze branche alleen maar voordelig voor zowel de personen met schuld als de gerechtsdeurwaarder die beslaglegging moet doen, omdat rekeningen sneller worden betaald en er daardoor minder schulden ontstaan.

Gerelateerde berichten...

X