IT4IT haalt cloudspaghetti van het menu

Cloud-computing is een van de steunpilaren van de moderne IT-omgeving. Without the cloud you’re out. Maar die status is niet zonder slag of stoot verkregen. De weg van onbekend naar onmisbaar is bezaaid geweest met vergissingen, foute keuzes, verkeerde inschattingen, onjuiste aannames en te hoge verwachtingen. Bij alle spelers in de markt, zowel aan de kant van opdrachtgevers als van dienstverleners, analisten en media.

Er is in de voorgaande jaren dus veel misgegaan met en rond de cloud. Dat is niets bijzonders. Alle nieuwe technologie doorloopt min of meer hetzelfde pad met valkuilen, voetangels en klemmen, zoals Gartner gestalte heeft gegeven in het bekende hypecyclemodel. Met de gestage toename van het aantal geslaagde cloudprojecten neemt het aantal succesverhalen toe – ook de hoeveelheid gepubliceerde lessons learned is enorm gegroeid. En het internet staat bol van publicaties over ‘Cloud mistakes to avoid’. Ondanks die enorme bibliotheek aan publicaties mislukken er zelfs vandaag over de hele wereld nog cloudinitatieven, zowel grote als kleine. Hoe komt dat toch?

Laten we eens een duik nemen in de berg aanbevelingen. Om te beginnen schrijft elke publicist vanuit zijn eigen standpunt en belang. Security is bijvoorbeeld een geliefd en gretig gelezen onderwerp. Terecht, maar er is natuurlijk meer dan dat. De één waarschuwt op te passen voor een vendor lock-in, terwijl een grote analist constateert dat dat zonder een nieuwe wereldwijde cloudaanbieder juist vrijwel onontkoombaar is. Een ander vindt dat bandbreedte de hoogste prioriteit heeft, een organisatieadviseur zet – hoe kan het anders – de ‘readiness’ van de interne organisatie bovenaan de lijst van waarschuwingen. Dan zijn er als valkuilen het management van Data, Access, Identity, Service, Applicaties, Back-ups, Vendor Management en een hele berg technische voorwaarden en wet- en regelgeving. En zo gaat de lijst van ‘Cloud mistakes to avoid’ maar door. En elke schrijver heeft gelijk.

Gezond verstand is niet meer voldoende om het overzicht over een cloudlandschap te bewaren. Om te voorkomen dat de cloudomgeving ontaardt in een ondoorgrondelijke berg spaghetti, is een holistische visie nodig. Geen focus op stokpaardjes, maar een coherente toekomstgerichte architectuur vanuit een helicopterview. Uit alle lessons learned is een dergelijke architectuur verrezen: IT4IT.

IT4IT is een referentiearchitectuur die steunt op vier pijlers: Strategy to Portfolio, Requirement to Deploy, Request to Fulfill en Detect to Correct. Uit het woordje ’to’ in de naamgeving blijkt al dat het om processen gaat. Vier continue, complementaire processen die zich simultaan voltrekken. Een groot verschil met het statische old school IT-management, dat geheel is gericht op het hebben van volledige controle en zo veel mogelijk zaken van tevoren willen specificeren. Dat zijn in een cloudlandschap geen reële doelen gebleken.

IT4IT is dan ook dynamisch: juist flexibiliteit speelt de hoofdrol. Het model is voorbereid op het managen van falen, het continu beheersen van processen en gaat uit van beperkte controle.

De referentiearchitectuur van IT4IT zorgt dat alle aspecten van het complexe cloudlandschap op een samenhangende en toekomstgerichte manier kunnen worden gemanaged. Want nogmaals: de cloud is een sleutelcomponent van de moderne IT-omgeving. Als opdrachtgever zelf je gezonde verstand blijven gebruiken, is dat overigens ook.

Timo Fine is manager Benelux bij Wipro

 

Gerelateerde berichten...

X