Regionaal, nationaal, EU

Rube van Poelgeest

Het was weer een hectische maand. Naast de derde brief van de minister over ‘elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’ aan de Tweede Kamer, waren er weer toonaangevende seminars over ICT in de zorg.

Zoals de VZVZ-2019 dag op 10 oktober, een bijeenkomst waar de hectiek nog eens mooi op een rijtje werd gezet door Anil Jadoenathmisier, de directeur ICT & Innovatie van VZVZ. VZVZ ziet de bui al hangen. Aan de bak met de dienstverlening rondom de ‘noodzakelijke generieke infrastructurele componenten en diensten’ zoals TWIN. Daarnaast een verhaal van Jasper van Sambeek van Sleutelnet die de stelling verdedigde ‘Bedenk landelijk, doe regionaal’. Zoals het een goede ICT-fluisteraar betaamt, laat ik me graag ‘influisteren’ welke ontwikkelingen er internationaal zijn.

Vruchtbaar in dat opzicht was mijn jaarlijkse bezoek aan het Gartner Symposium in Barcelona. Dit jaar een record van 7.000 bezoekers (veelal CIO’s), met een relatief grote vertegenwoordiging uit zakelijk Nederland. Boeiend was een presentatie over een digitale blauwdruk van het ziekenhuis zonder muren. Dat ‘zonder muren’ is uiteraard overdrachtelijk bedoeld. Een verhaal dat verrassend genoeg werd gepresenteerd door een Brit: Mike Jones. Hij pleit voor een andere indeling van de zorg met als thema ‘Form ever follows function, and this is the law’. Het ziekenhuis in de huidige vorm voldoet niet aan dat principe. Jones pleit voor een opdeling in micro (directe patiëntenzorg), mesa (klinische samenwerking tussen professionals) en macro (geïntegreerde bevolking-gebaseerde gezondheidszorg). Op basis daarvan komt hij tot een ‘Virtual Care Architecture’. Interessant, mijne heren informatie-architecten in de zorg! Opmerkelijk was dat het healthcare-deel van dit EU Gartner Symposium werd geleid door Europeanen, anders dan vorige jaren toen vooral de Amerikanen de dienst uitmaakten.

Een derde bijeenkomst die ik wil vermelden was die van IHE op 15 november – natuurlijk bekend bij de lezers van deze column –, met als thema ‘grenzeloos vertrouwen’. Eveneens overdrachtelijk bedoeld! Een goed georganiseerd symposium met de St Maartenskliniek als gastheer. Dit congres werd mede georganiseerd door RSO Nederland, een vereniging van Regionale Samenwerkings Organisaties in Nederland zoals GERRIT, Sleutelnet, de REN, Rijnmondnet en TRIJN in de regio Utrecht. Deze RSO’s houden zich bezig met de digitale koppeling van zorgverleners in een bepaalde regio. Een verhaal aldaar van Vincent van Pelt over de koppeling van XDS-netwerken voor beelden tussen EU-landen.

Het IHE – met ‘keynote’ sprekers uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland – werd afgesloten door de Secretaris-Generaal van VWS, Erik Gerritsen, die nog eens het belang van digitalisering in de zorg benadrukte, en de rol die regio’s daarin kunnen spelen.

Tot slot een bericht op 7 november dat Saltro, een (huisartsen)laboratorium in de provincie Utrecht, wordt overgenomen door Unilabs, een netwerkorganisatie met laboratoria in 16 landen, 12.000 medewerkers, een omzet van een miljard euro en Europees marktleider in diagnostiek. Saltro werkte regionaal en gaat nu meteen Europees.

Nadruk op de regio en nadruk op de EU dus. Wat doen we dan nog in het Nederlandse, vraag ik mij af? Praten over Zwarte Piet?

Rube van Poelgeest, ICT-fluisteraar in de zorg

 

 

Gerelateerde berichten...

X