Verbinding door interoperabiliteit & open standaarden

Connectiviteit is het fundament van de hedendaagse samenleving. De mogelijkheid om zonder beperkingen te communiceren nemen we soms zelfs een beetje voor lief.

Op het moment dat afnemers en leveranciers met elkaar in contact moeten worden gebracht om zaken te doen, is de optimale manier van connectiviteit nog steeds in ontwikkeling.

Voor de transformatie naar de optimale manier is interoperabiliteit en het gebruik van open netwerken nodig. Beide hebben de potentie om het bedrijfsleven te transformeren.

Naadloze verbinding door interoperabiliteit

Om naadloze verbindingen mogelijk te maken, zodat systemen zonder beperkingen met elkaar samen kunnen werken, communiceren en informatie uitwisselen, is interoperabiliteit nodig. Interoperabiliteit tussen systemen kan alleen worden bereikt als er duidelijke regels zijn over de communicatie of hoe de gegevens worden geformatteerd en overgedragen. Dat is waar standaarden een rol spelen.

Open standaarden: de basis van interoperabiliteit

Dankzij het gebruik van open standaarden is de basis gelegd voor interoperabiliteit tussen de systemen van handelspartners. De mogelijkheid voor handelspartners om te verbinden is afhankelijk van het gebruik van geavanceerde standaarden die voldoen aan regionale, industrie-, of bedrijfsspecifieke behoeften.

Ook moeten beide partijen het eens zijn over de standaard(en); zij kunnen niet hun gegevens structureren op de manier die ze zelf verkiezen. Als een afnemer haar leveranciers vraagt om XML-facturen te sturen, is dat niet specifiek genoeg voor interoperabiliteit. De kans dat elke leverancier zijn XML op dezelfde manier zal structureren is natuurlijk nihil.

Interoperabiliteit bij netwerken

Bij interoperabiliteit van netwerken is er voortdurende uitwisseling mogelijk tussen de gekoppelde netwerken, zonder onderbrekingen of andere negatieve gevolgen voor de eindgebruiker. Idealiter zou dit ook gelden voor de uitwisseling van documenten tussen handelspartners. Als we naar de toekomst kijken, is het uiteindelijke doel dat ongeacht de organisatie achter het netwerk een globaal raamwerk voor interoperabiliteit een naadloze connectiviteit tussen alle deelnemers mogelijk zou moeten maken. We zijn er nog niet, maar hier wordt aan gewerkt.

Een open netwerk kan met elk type oplossing worden geïntegreerd. Dit betekent echter niet dat een open netwerk interoperabel is met andere open netwerken – dit vereist nauwe samenwerking tussen netwerkorganisaties, procesaanpassingen en meer.

Net zoals open standaarden, biedt een open netwerk keuzevrijheid wat betreft technologie en softwareleverancier, op voorwaarde dat de softwareleverancier voldoet aan de netwerkvereisten. Om toegang te krijgen tot het Peppol-netwerk moet een organisatie bijvoorbeeld een dienstverlener kiezen die een officieel Peppol Access Point is. TIE Kinetix is zo’n dienstverlener.

Als een organisatie is aangesloten op een open netwerk, kan men zonder problemen verbinding maken met alle andere organisaties in dat netwerk. De noodzaak voor point-to-point verbindingen tussen handelspartners vervalt.

Kies voor open en interoperabiliteit

Organisaties zoals OpenPeppol, GS1, VeR en meer zorgen gezamenlijk voor standaardisatie bij de uitwisseling van elektronische documenten (zoals e-facturen) om de samenwerking tussen bedrijven en (overheid)instellingen over de hele wereld gemakkelijker te maken.

Maar ook TIE Kinetix staat achter open netwerken en standaarden. Zij geloven dat het belangrijk is dat (internationale) handelspartners gemakkelijk met elkaar moeten kunnen samenwerken. Ontdek hoe FLOW u hierbij kunt helpen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...