Coronacrisis gaat grotendeels aan cybersecuritymarkt voorbij

Cyber Security

De cybersecuritymarkt in Nederland merkt beperkte gevolgen van de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie Cyberveilig Nederland onder haar leden.

Sommige security-bedrijven melden een omzetdaling door de coronacrisis. Daartegenover staat een derde die dezelfde omzet als anders boekt. Een kwart van de cybersecuritymarkt heeft een hogere omzet dan normaal. Wel zijn veel nieuwe opdrachten uitgesteld. Vaak is acquisitie lastiger doordat evenementen zijn afgelast en omdat klanten in specifieke marktsegmenten het juist wel zwaar hebben.

Opvallend is verder dat de meerderheid van de security-bedrijven geen gebruik maakt van steunmaatregelen van de overheid. Iets meer dan 10 procent heeft bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aangevraagd. Eenzelfde percentage doet een beroep op de NOW-regeling.

Toekomstbeeld

De security-sector staat grotendeels positief tegenover de ontwikkelingen in de nabije toekomst. Hoewel sommige bedrijven verwachten dat de omzet in het derde kwartaal wat zal tegenvallen, denkt 20 procent van de cybersecuritybedrijven zelfs een hogere omzet te boeken dan gepland. De positieve inslag blijkt ook uit het personeelsverloop. Maar liefst 40 procent is nog altijd op zoek naar nieuw gekwalificeerd personeel. Afscheid nemen van personeel gebeurt beperkt, omdat het lastig is om in deze sector goed gekwalificeerd personeel te vinden. Men wil goede mensen niet kwijtraken voor betere tijden in de nabije toekomst.

Door de toenemende digitalisering en de huidige vlucht die het thuiswerken neemt, zien de security-bedrijven een verschuiving van de vraag naar dienstverlening. Bedrijven gespecialiseerd in veilig remote working, opzetten van veilige cloud-omgevingen en digitale workspaces profiteren momenteel van de ontwikkelingen.

Directeur van Cyberveilig Nederland Petra Oldengarm: “Het belang van digitalisering neemt alleen maar verder toe. Het blijft belangrijk om te investeren in cybersecurity. Dat zien we terug bij de verschillende bedrijven die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Hoewel het verleidelijk kan zijn om in de huidige crisistijd te bezuinigen op security is juist door de toegenomen digitalisering investeren in cybersecurity geen luxe, maar een must.”

Woordenboek

Vorig jaar bracht Cyberveilig Nederland het eerste Cybersecurity Woordenboek uit. Het werd door ongeveer 70 (publiek-private) organisaties in Nederland ontwikkeld. In het woordenboek staan bijna 600 cybersecurity-woorden uitgelegd in begrijpelijke taal. Doel van het woordenboek is cybersecurity begrijpelijker en toegankelijker maken, zodat meer bedrijven het gaan toepassen.

Gerelateerde berichten...

X