Coronadashboard aangevuld met nieuw onderzoek naar gedrag

dashboard coronadashboard

Het coronadashboard heeft weer nieuwe gegevens, waaronder een RIVM-onderzoek naar gedrag. Daaruit blijkt dat 80 procent van de bevolking de coronamaatregelen steunt.

Het dashboard coronavirus is ontwikkeld door het ministerie van VWS. Het geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Het dashboard zorgt dat signalen van oplevingen sneller zichtbaar zijn.

Maatregelen

Het dashboard laat nu bijvoorbeeld zien dat ouderen zich beter aan die maatregelen houden dan jongeren. Dit onderzoek maakt onderscheid tussen steun voor maatregelen en de feitelijke naleving. Voor het onderzoek wordt iedere drie weken een dwarsdoorsnede van de samenleving bevraagd, in alle 25 Veiligheidsregio’s. Daardoor is het mogelijk om verandering in de tijd, verschillen tussen leeftijdsgroepen en verschillen tussen regio’s te zien.

Naast het gedragsonderzoek zijn nog een aantal nieuwe cijfers aan het dashboard toegevoegd. Zo is er nu extra aandacht voor twee groepen die extra kwetsbaar zijn bij een besmetting met COVID-19: thuiswonende 70-plussers en bewoners in de gehandicaptenzorg. Cijfers over de besmetting en sterfte in deze groepen zijn nu terug te vinden in het dashboard. Eerder kreeg de verpleeghuiszorg om dezelfde reden al een plek op het dashboard.

Sterfte en oversterfte toegevoegd

Vanaf v10 december staan er ook twee categorieën sterfte op het dashboard. Dat zijn sterfte door COVID-19 en de sterftemonitor van het CBS. De sterftemonitor laat zien in hoeverre er sprake is van extra sterfte ten opzichte van wat statistisch voorspeld is, de zogeheten oversterfte. Gebruikers van het dashboard hadden aangegeven graag meer informatie over sterfte op het dashboard te willen zien.

Dashboard geeft overzicht
Met het coronadashboard brengt het ministerie van VWS belangrijke cijfers over de ontwikkeling van corona in Nederland samen, zoals het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen en een schatting van het aantal besmettelijke mensen.

Burgers, beleidsmakers, journalisten en wetenschappers kunnen zo in één oogopslag zien wat de stand van zaken is rond de verspreiding van het coronavirus.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X