CSR presenteert rapport aanpak cyberweerbaarheid

woordenwolk cybersecurity thuiswerken cyberweerbaarheid

De CybersecurityRaad overhandigde vandaag een groot adviesrapport  aan de demissionair minister van Justitie en Veiligheid. Nog niet eerder vond in Nederland op deze wijze integraal onderzoek plaats naar de verbeteringen en investeringen die nodig zijn voor cyberweerbaarheid.

Zowel publieke, als private partijen en wetenschap werkten samen werk aan dit advies. Voor de positionering van Nederland is ook gekeken naar hoe andere vergelijkbare landen de aanpak voor cyberweerbaarheid invullen.

Werk maken

Het adviesrapport moet zorgen dat het nieuwe kabinet werk kan maken van integrale aanpak voor cyberweerbaarheid en hoeveel investeringen in mensen en middelen daarvoor nodig zijn. Het adviesrapport gaat volgende week naar de nieuwe Tweede Kamer. Dan zal de raad het rapport ook openbaar maken en komen alle resultaten aan bod.

Wel is bekend dat het rapport in lijn is met een eerdere publicatie van het CSR, Daarin stelt de Raad dat we ondanks onze verregaande digitalisering nog geen cyberweerbare samenleving zijn. Daarom is aanscherping en uitbreiding van de huidige maatregelen nodig.

De raad dringt in dat rapport bijvoorbeeld aan op versnelde uitrol van het Landelijk Dekkend Stelsel van informatieknooppunten. Het gaat om verbetering van de informatieuitwisseling tussen slachtoffers, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Digital Trust Center en de verschillende opsporingsinstanties.

Dit rapport roept op dat er zo snel mogelijk een volwassen stelsel moet zijn van informatie-uitwisseling. De Raad noemt een cyclus van oefening, evaluatie en implementatie van verbeterpunten van levensbelang. Opsporing en vervolging moet meer regie krijgen. Samenwerking en aanvullende financiering zijn de sleutelwoorden. Dat moet ook over meer jaren gebeuren.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X