3min Ondernemen

Nieuw dashboard versnelt toezicht verduurzaming kantoorgebouwen

Nieuw dashboard versnelt toezicht verduurzaming kantoorgebouwen

Kantoorgebouwen van 100 vierkante meter of meer moeten sinds 1 januari 2023 een ‘redelijk laag’ energieverbruik hebben. Om dit proces van verduurzaming goed te kunnen volgen maakten data-analisten samen met andere medewerkers van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) een dashboard.

Het ODRU kan nu precies volgen hoe het staat met die verduurzaming. Sinds deze ‘label C’ verplichting was de dienst mede door dat dashboard sneller in staat het aantal panden die niet voldoen teruggebracht van 60% naar 20%. Rob Hosman geeft leiding aan dit project en ontwikkelde samen met een data analist een uniek dashboard om dit proces nauwlettend te kunnen volgen.

Meldingsplicht energiebesparing

“Al jaren houden wij als ODRU toezicht op energiebesparing bij bedrijven. Toen er in 2019 een meldingsplicht voor energiebesparende maatregelen kwam, moesten bedrijven ook zelf met een plan komen om energie te besparen.” Opvallend is dat die meldingsplicht alleen geldt voor bedrijven boven een bepaald verbruik. Bedrijven die onder die grens vallen, hebben die verplichting dus niet. Daar had de ODRU dus ook weinig tot geen gegevens van. Toen daar de label C verplichting bij kwam, werd de uitdaging groter.

Label C verplichting

Door deze verplichting moesten Rob en zijn team uitzoeken welke kantoorgebouwen van 100 vierkante meter een ‘redelijk laag’ energieverbruik hadden. Omdat er van veel bedrijven onvoldoende gegevens beschikbaar waren, gingen ze te rade bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Van hen kregen ze een lijst met bedrijven die niet voldeden aan de verplichting. Rob en zijn team zagen al snel dat deze lijst niet compleet was: “Nadat we meerdere keren informatie hadden gestuurd naar de eigenaren van deze panden, bleek dat dit bestand niet goed bijgehouden was.”

Reden te meer om zelf tot een oplossing te komen, vertelt Rob. “Ik voelde de noodzaak om deze verplichting te gaan handhaven, maar zonder een goed bestand en de eigenaarsgegevens is dat lastig. Daarom hebben we alle adressen gecontroleerd via internet en CycloMedia om te verifiëren of het daadwerkelijk kantoren betrof. Veel panden vielen af. Daarna hebben we een eigen dashboard opgezet dat we zelf beheren en bijwerken.”

Met dit dashboard kan de ODRU nu in real-time zien hoe de verduurzaming van kantoorgebouwen ervoor staat. Rob vindt het een groot voordeel dat gemeenten altijd op de hoogte zijn van de stand van zaken: “Ondertussen hebben we het aantal panden dat niet voldeed teruggebracht van 60% naar 20%. Aan het eind van het jaar sturen we een lijst van de resterende bedrijven naar de gemeenten, met het advies om door te gaan met aanschrijven, maar niet meer zo intensief”.

Lees ook: