Dark data risico voor verduurzaming bedrijfsleven

datacenter

Bedrijven genereren naar schatting van dataspecialist Iron Mountain wereldwijd 2,5 exabytes aan data per dag. Van deze hoeveelheid is ongeveer 80% ongestructureerde dark data, wat kan leiden tot een groot aantal onverwachte risico’s op het gebied van regelgeving, reputatie en duurzaamheid.

Ondergewaardeerde data

Vandaag de dag bezitten bedrijven over een ongekende hoeveelheid data. Veel van deze data wordt echter gewoon op servers opgeslagen, waardoor de potentiële waarde ervan verloren gaat. Hierdoor ontstaat onzichtbare data, zogeheten dark data. Voor bedrijven biedt dark data enorm veel potentie omtrent het genereren van waarde, het vergemakkelijken van besluitvorming en het bevorderen van duurzame bedrijfsontwikkeling. Kennis en informatie leiden immers tot meer efficiëntie en, op hun beurt, tot meer winstgevendheid.

Gefragmenteerde informatie

Volgens de Ellen MacArthur Foundation wordt tussen 60% en 72% van de data niet gebruikt voor analyse1. Aangezien het vermogen om bruikbare inzichten uit deze data af te leiden een noodzaak voor de concurrentie is geworden, is het van belang dat organisaties zich inspannen om deze gegevens te identificeren, te beheren en te gebruiken.
Bovendien neemt, naarmate de hoeveelheid data blijft toenemen, het risico toe dat informatie geïsoleerd en gefragmenteerd raakt. Hierdoor wordt het moeilijker het te lokaliseren, te beheren, te beschermen en te gebruiken voor analyse.

Het aanpakken van dark data is een kans voor bedrijven om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Dark data vormt niet alleen een belasting voor de informatiebeveiliging en -governance, maar is ook verantwoordelijk voor de uitstoot van miljoenen tonnen CO2 in de atmosfeer per jaar3.

Centraal beheerde omgeving

Wanneer bedrijven meer zicht krijgen op hun data-omgevingen, kan dit inzicht gebruikt worden om de overgang naar een circulaire economie te meten. De sleutel daartoe is eerst een duurzamer beheer van de levenscyclus van data, vervolgens consolidatie van meerdere databases in één centraal beheerde omgeving, verkleining van de data footprint door dubbele records te elimineren en oude te archiveren en ten slotte het veilig en duurzaam buiten gebruik stellen van verouderde IT-systemen met de nadruk op hergebruik.

Beveiliging van data

Dark data vormen ook een bedreiging voor de veiligheid van bedrijven. Meer dan twee derde van de bedrijven beschouwt inbreuken op de privacy als een van de grootste risico’s voor hun bedrijf2. Daarom is het belangrijk gevoelige data te lokaliseren, classificeren en beheren, ongeacht waar het is opgeslagen of in welk formaat.
Om de veiligheid van data te garanderen en te voldoen aan het regelgevend kader, is het belangrijk dat bedrijven hun dark data auditen. Bedrijven moeten een data mapping en catalogisering strategie toepassen om informatie op schaal te classificeren, structureren en beheren.

Coderen

Daarnaast moeten bedrijven alle datamiddelen coderen. Er mogen geen onduidelijke data beschikbaar zijn voor toevallige inspectie. Ten slotte moeten bedrijven zich ervan bewust zijn dat dark data vaak gevoelige informatie bevatten die onderhevig is aan regelgeving, zoals bankrekening- of kaartnummers. Het gebrek aan zichtbaarheid van dergelijke verborgen informatie kan ertoe leiden dat bedrijven data langer bewaren dan nodig is, wat in strijd is met de wettelijke voorschriften.

Gerelateerde berichten...

X