Datacenters: 200 aanvallen per seconde

datacenters

Donderdag vond de jaarlijkse Nationale Datacenter Dag plaats. Het event is een initiatief van Dutch Data Center Association (DDA) en haar deelnemers. Het lijkt een open deur, maar toch kunnen we het belang van datacenters niet overschatten.

Digitalisering speelt een rol in vrijwel alle ontwikkelingen in de wereld. We kunnen ons geen leven meer voorstellen zonder het internet en de digitale diensten die door het internet mogelijk gemaakt worden. Toch wordt er weinig stilgestaan bij de digitale infrastructuur die nodig is om al deze digitale diensten te laten functioneren, is de opinie van DDA.

Dit bleek ook uit de toespraak die CEO Rob Stevens, oprichter van InterConnect in Eindhoven, tijdens een ontvangst hield. Hij startte de onderneming bijna 27 jaar geleden samen met zijn broer.  “Toen wij begonnen had internet een heel andere rol dan nu”, maakte de CEO duidelijk. “Als er destijds even geen internet beschikbaar was, waren er eigenlijk geen problemen. Als nu internet uitvalt valt de economie stil. Het is dus onze taak maximale betrouwbaarheid en continuïteit te bieden.”

Continue aanvallen

Dat blijkt in de praktijk een behoorlijke uitdaging, legt Stevens uit. “Twee jaar geleden hebben we eens over een langere periode bijgehouden hoe vaak we als datacenter worden aangevallen door cybercriminelen. Dat kwam neer op 200 keer per seconde. Ransomware, virussen, DDOS, het gaat continu door. We moeten ons dus ook continu tegen deze bedreigingen beschermen.”

Toekomstbestendig beleid

Er zijn meer uitdagingen, maakt DDA duidelijk in het rapport ‘State of the Dutch Data Centers’, Hierin schetst de brancheorganisatie het belang van toekomstbestendig beleid. Met het thema ‘Strategy for our Digital Future’ geeft de brancheorganisatie een visie voor samenhangend beleid. Goed beleid is volgens de DDA nodig om de digitale doelen van het kabinet te halen en de digitale koploperspositie van Nederland te behouden.

Digitale infrastructuur onder druk

“Het Nederlandse kabinetsbeleid spreekt duidelijke taal met termen als digitaal koploperschap, digitaal knooppunt en digitaal innovatieland”, aldus Stijn Grove, directeur van de Dutch Data Center Association (DDA). “Dit vraagt om een doordachte nationale strategie op basis van voldoende kennis over de werking van de digitale economie en het belang van de digitale infrastructuur. De realiteit is echter dat we de digitale infrastructuur steeds meer onder druk zetten door te simpel en te eenzijdig naar alleen de impact te kijken, en niet naar de toegevoegde waarde. Ongecoördineerd beleid vanuit de verschillende overheidslagen maakt dat men Nederland internationaal steeds vaker overslaat als vestigingsland. Ook voor datacenters.”

Gerelateerde berichten...

X