Datacenters fundamenteel voor Nederlandse economie

digital
De Dutch Data Center Association (DDA) heeft de nieuwste editie van de Datacenter Gids uitgebracht. Hierin onderstreept de brancheorganisatie het belang van datacenters voor de Nederlandse informatiemaatschappij. Verschillende experts gaan in op de belangrijkste aandachtspunten voor datacenters. Dit, opdat de nieuwe economie zich verder kan ontwikkelen.

Behoefte aan talent bij NIS2 regelgeving

“De groei van applicaties in cloud-omgevingen moet niet leiden tot ‘multiple clouds’. Hierbij groeien applicaties in verschillende clouds uit tot meerdere, totaal verschillende cloud-omgevingen. Onafhankelijk van elkaar. Dergelijke ontwikkelingen leiden tot complexiteit. En tot introductie van kwetsbaarheden. Om misconfiguraties te voorkomen is het noodzaak diensten voor applicatielevering en -beveiliging uniform te maken. Dus over cloud én datacenters heen. Met het oog op regelgeving als NIS2 is goede beveiliging en samenwerking over ketens heen en het aantoonbaar voldoen aan de regelgeving belangrijk om mee te nemen in de architectuur”, aldus Pieter Slavenburg. Hij is director sales Benelux bij F5.
“Veel organisaties lopen tegen problemen aan wanneer verschillende publieke cloud-omgevingen, ieder met hun eigen toolset, een gestandaardiseerde werkwijze in de weg staan. De toolset van de ene cloudprovider verschilt duidelijk van de toolset van een andere. En beide kunnen weer volledig anders zijn dan de toolset die een onderneming gebruikt in zijn eigen private cloud-omgeving. Of in zijn datacenters. De manier waarop application services in verschillende omgevingen worden geleverd en beheerd, leidt vaak tot de noodzaak om een team van experts voor de verschillende omgevingen in dienst te houden. Maar dat is het paard achter de wagen spannen. We hebben oplossingen nodig die de brug kunnen slaan tussen de omgevingen en de experts in staat stellen te werken met een enkele policy die overal inzetbaar is. Dan wordt voldoen aan NIS2 veel eenvoudiger en kunnen we het schaarse talent veel efficiënter inzetten.”

Decentraal werken vereist hybride security, -connectivity en -dataopslag

Jeffrey den Oudsten, CTO bij Conscia: “Mensen werken meer decentraal, waardoor er steeds minder sprake is van afgebakende lokale netwerken. Netwerken zijn locatie-overstijgend, waarbij functionaliteit en beveiliging zich verplaatsen naar de rand van het netwerk. De architectuur die hierop is toegespitst is Secure Access Service Edge of SASE.”
“De cloud speelt hierin een cruciale rol. Enerzijds omdat connectivity, security en dataopslag van een SASE-architectuur worden aangestuurd vanuit een locatie-onafhankelijke cloud. Anderzijds is er de hybride cloud waarin applicaties en workloads in de verschillende publieke clouds zoals Azure of AWS, of private clouds zoals die van Conscia worden geplaatst.”
“Een hybride cloud is pas een hybride cloud als die gebruikers in staat stelt om de verschillende publieke en private clouds als één connectivity, security- en datadomein te benaderen.
“Hierbij worden ook nieuwe eisen gesteld aan de plaats waar we onze data opslaan. Het klassieke lokale datacenter als centrale plaats en architectuur waar data wordt opgeslagen heeft plaats gemaakt voor een ‘datacentrische’ architectuur. Data wordt afhankelijk van beschikbaarheid, kosten en beveiliging over verschillende locaties verspreid en middels een ‘cloud fabric’ met elkaar verbonden tot één abstract datacenter.”
“Deze architectuur levert meerdere voordelen op. Zo neemt de kans op het verlies van bedrijfskritische gegevens af doordat data op meerdere plekken wordt opgeslagen, je vermijdt vendor lock-in en profiteert van de innovaties van meerdere grote cloudleveranciers.”

TCO-factoren bij AI in het datacenter

“Steeds meer industrieën wenden zich tot kunstmatige intelligentie. Maar de stortvloed aan data die wordt verzameld en verwerkt voor AI-toepassingen en machine learning zorgt voor nieuwe uitdagingen. Het datacenter van de toekomst moet niet alleen voorbereid zijn op groeiende capaciteiten, maar ook vooruitgang boeken op het gebied van verwerkingssnelheid en opslagdichtheid. Daarvoor moet de complexiteit van AI-workloads worden verminderd. Voor AI-training of deep learning-modellen is bijvoorbeeld minder nauwkeurigheid nodig dan voor wetenschappelijke berekeningen”, zegt Manfred Berger, Senior Manager Business Development for Data Center Solutions and Platforms bij Western Digital Corporation.

“Daarnaast is energie besparen cruciaal voor het verlagen van de TCO. Een manier is het gebruik van met helium gevulde harde schijven in plaats van met lucht gevulde harde schijven. Omdat helium slechts een zevende van de dichtheid van lucht heeft, is er minder turbulentie in de harde schijf. Dit resulteert in minder weerstand op de roterende schijven, wat het stroomverbruik aanzienlijk vermindert. Een met helium gevulde harde schijf van 18 TB heeft ongeveer 30 procent minder stroom nodig en verbruikt 61 procent minder stroom (watt per TB) dan een met lucht gevulde schijf van 10 TB. Bovendien heeft een 18 TB schijf 80 procent meer capaciteit, wat opnieuw bijdraagt ​​aan de capaciteitsfactor.”

Gerelateerde berichten...