Restwarmte datacenters helpen Nederland energie besparen

datacenter

De restwarmte van datacenters helpen Nederland energie besparen.  De datacenter-sector ziet concrete mogelijkheden die op korte termijn vooruitgang kunnen boeken. In het nieuwe Impact rapport van Dutch Data Center Association benadrukt oplossingen waar Nederland meteen mee aan de slag kan.

Het rapport beschrijft dat outsourcen van eigen ICT naar een datacenter of de cloud al jaren de beste manier is om stroom te besparen. “Een goed voorbeeld is de Nederlandse overheid die 64 oude en kleine ICT-ruimtes naar vijf grote datacenters verhuisde en daarmee 50% van haar stroomverbruik reduceerde.”

“Afgelopen jaar zijn er 400 kleine ICT-ruimtes verdwenen, met energiewinst als resultaat. Gezien de meer dan 6000 van dit soort ruimtes in Nederland is het van groot belang hier vol op in te blijven zetten. Op deze manier kun je op korte termijn enorme hoeveelheden energie besparen. ICT in efficiëntere datacenters plaatsen en/of uitbesteden aan Nederlandse cloudpartijen, zijn stappen om Nederland te verduurzamen. Tevens versterkt dit de Nederlandse hosting-industrie en daarmee ook de nationale soevereiniteit. Een concrete maatregel om de verhuizing van ICT naar efficiëntere datacenters aantrekkelijk te maken, is een verlaging van btw op energie in datacenters.”

Datathermie goedkope warmtebron

Door gebruik te maken van datathermie (duurzame datacenter-restwarmte), kunnen volgens de sector potentieel een miljoen huizen van het gas. Ook zou dit behoorlijke besparing bieden op de energierekening. DDA becijfert dat de totaalprijs van energie- van restwarmteprojecten inmiddels driemaal goedkoper is dan verwarming met gas en bespaart enorme hoeveelheden CO2.

“Verwarmen met datacenter restwarmte is technisch mogelijk. De afgelopen jaren zijn er door grote inzet, van onder andere de datacenter-sector, al twintig datathermieprojecten van de grond gekomen, ongeveer 50.000 appartementen. Bovendien maakt het ons minder afhankelijk van Russisch gas. Meer sturing en actie vanuit de overheid zal deze transitie versnellen.”

Met de huidige energietransitie en digitale transformatie neemt de vraag naar technisch geschoold personeel exponentieel toe. Maar in overheidsstudies ligt volgens de datacentersector nog steeds veel focus op onderwerpen die in de toekomst minder van belang zijn voor de samenleving. “Daartoe moet er veel meer aandacht komen voor techniek en digitalisering op verschillende opleidingen. Met meer technisch personeel kum je de transitie versnellen.”

Innovatieve rol in het stroomnet

Door nieuwe afnemers van elektriciteit op een andere manier te bedienen en met alle partijen de uitbreiding van de stroominfrastructuur te plannen, kan de energietransitie worden versneld en er veel efficiënter worden geïnvesteerd. “Onze huidige uitdaging vraagt om een andere aanpak voor het bouwen van stroomnetwerken en onderstations.”

Enkele grotere datacenters namen eerder zelf al het initiatief.Zze bouwden onderstations en versterken zo het stroomnet. Dit ging een factor vijf sneller en was goedkoper dan publieke projecten. De sector noemt het gezien de uitdagingen op het stroomnet een kans voor Nederland, maar de huidige regelgeving is te strikt en geeft deze ruimte niet.

De energietransitie en digitale transformatie zijn twee grootse en samenvallende veranderingen. Nieuw beleid, regie en een integrale aanpak van de overheid zijn essentieel om deze unieke kans te benutten, zo stelt het DDA-rapport. “Er is nog te veel versnippering op deze thema’s tussen de ministeries en regionale overheden. Tijdens de Green Data Center Conference op 13 oktober in de Amsterdam Arena zal de datacenter-sector samen met de overheid, nutsbedrijven en wetenschap het gesprek aangaan om nieuwe doorbraken tot stand te brengen.”

Feiten, kennis en cijfers

De datacenter-sector vindt dat transparantie, feitenkennis en expertise van groot belang zijn voor transities en energie besparen. Bij vraagstukken over de toekomst van Nederland heeft de overheid en politiek specialisten nodig. “In de Tweede Kamer is er voornamelijk aandacht voor de impact van datacenters, zonder de toegevoegde waarde voor onze samenleving in acht te nemen. Thuiswerken of Smart Cities besparen veel energie, maar dit kan bijvoorbeeld niet zonder datacenters.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...