DDA: Nederland kan met datathermie warmtetransitie versnellen

datecenters

Nederland kan met datathermie de warmtetransitie versnellen. dat stelt Dutch Data Center Association in het rapport ‘Datathermie in Perspectief’.

De brancheorganisatie voor datacenters laat zien wat de mogelijkheden zijn van datacenterrestwarmte, ofwel datathermie. Ook geeft het rapport een overzicht van al gerealiseerde datathermieprojecten. Dat is onder andere voor verwarming van woningen en kan als duurzame warmtebron een belangrijke rol spelen in het versnellen van de warmtetransitie. De inzet van datathermie zorgt ook dat groene energie twee keer wordt gebruikt.

Om de ambitieuze klimaatdoelstelling van zowel de Europese als Nederlandse overheid te behalen is het noodzakelijk om naar alle mogelijke warmtebronnen te kijken en die in te zetten. Zo ook de warmte die servers in datacenters afgeven. Het aansluiten van datacenters op bestaande en toekomstige warmtenetwerken biedt veel kansen. Het zal niet alleen het energiegebruik van de omgeving terugdringen, maar ook dat van het datacenter zelf. De koelte kun je namelijk terugleveren aan het datacenter. Die kan het vervolgens weer inzetten voor koeling van de servers.

Gemeente Amsterdam

Een actueel voorbeeld van het warmtepotentieel is de recente marktconsultatie van gemeente Amsterdam waarin de grote stappen worden gezet om de woonwijk Arenapoort/Amstel III te gaan verwarmen met datathermie. “Het potentieel van datathermie is erg groot” zegt Erik Barentsen, Senior beleidsadviseur voor Energie en Duurzaamheid bij de DDA. “Alle bij ons aangesloten datacenters zouden potentieel 1 miljoen huishoudens kunnen verwarmen.”

Ondanks de realisatie van een aantal datathermieprojecten is er nog een hoop terrein te winnen om het verwarmen daarmee de norm te maken. Hiervoor zijn zaken als een goede inventarisatie van warmtebronnen en technische afstemming tussen vraag en aanbod noodzakelijk. Erik Barentsen concludeert: “Met dit rapport willen wij als brancheorganisatie een overzicht bieden voor beleidsmakers om de samenwerking op gang te brengen en het volledige potentieel van datathermie te benutten. Het rapport biedt inzicht en concrete stappen richting een samenhangend beleid.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...