Een op de vijf zorgmedewerkers werkt het liefst zonder IT

zorgmedewerkers Nictiz

Medewerkers uit onder andere de GGZ, jeugd- en thuiszorg werken het liefst zonder computers, digitale zorgdossiers of ECD-systemen. Ruim één op de vijf zorgmedewerkers (22%) zegt namelijk bij voorkeur hun baan te willen uitvoeren zonder IT. Slechts een kwart (26%) van de zorgmedewerkers vindt dat de IT-systemen van hun organisatie de productiviteit bevorderen. Dit blijkt uit onderzoek van IT-serviceverlener Ictivity, onder ruim 500 zorgmedewerkers in de langdurige en welzijnszorg.

Organisaties laten steken vallen

Volgens driekwart van de professionals uit de sector (73%) vereist digitalisering in de zorg een andere manier van werken. Denk aan de vaardigheden die nodig zijn om goed om te gaan met veilige gegevensuitwisseling of toepassingen om digitaal te kunnen samenwerken. Maar medewerkers uit de branche zijn sceptisch over de mate waarin deze skills op de werkvloer daadwerkelijk worden beheerst. Zo vindt een kwart dat zijn of haar organisatie onvoldoende digitale vaardigheden heeft om meer digitalisering te omarmen.

Zorgmedewerkers lijken IT dan ook nog niet te zien als middel om hun werkdruk te verlichten, terwijl daar juist veel mogelijkheden liggen. 28 procent stelt zelfs dat de organisatie IT-kansen laat liggen om het werk makkelijker te maken. Vooral mensen in de GGZ (42%) vinden dat de organisatie nog veel stappen kan zetten op IT-gebied. Mensen werkzaam in de thuiszorg (17%) vinden dit het minst. Vooroplopen op IT-gebied doen zorgorganisaties in ieder geval niet als je het zorgmedewerkers vraagt. Slechts 13 procent zou zijn of haar organisatie als digitale koploper bestempelen.

Mogelijkheden

Wilbert van Beek, directeur van Ictivity: “Gezien de uitdagingen waar de zorg mee kampt, is het essentieel dat het werk anders en efficiënter wordt ingericht. Digitalisering biedt aanzienlijke mogelijkheden voor betere kwaliteit van de zorg en meer werkplezier, maar het is voor zorgmedewerkers soms enkel een last. Dat is jammer, want hier liggen enorme kansen. Het is belangrijk dat organisaties samen met medewerkers nagaan in welke processen verbeteringen mogelijk zijn en hoe je deze anders kunt inrichten op een manier die past bij hun werkwijze.”

Gerelateerde berichten...