Forse groei EU-economie door digitale transformatie

europa

In 2021 kondigde de Europese Commissie (EC) het “Path to the Digital Decade” aan, een visie voor de digitale transformatie van Europa’s economie tot 2030. De visie is onderverdeeld in vier gebieden – vaardigheden, infrastructuren, overheid en bedrijfsleven – met belangrijke maatstaven om uitdagingen en voortgang in de gaten houden.

Amazon Web Services (AWS) heeft Public First de studie “Unlocking Europe’s Digital Potential” laten uitvoeren om de rol te onderzoeken die cloud computing kan spelen bij het behalen van de digitale ambities van de Europese Unie (EU). Ook geeft het rapport consumenten en bedrijven inzicht in de huidige staat van deze doelen.

Cloud computing

Volgens het Public First rapport zou de Digital Decade meer dan 2,8 biljoen euro aan bruto toegevoegde waarde (BTW) kunnen vrijmaken. Dit komt overeen met bijna 21% van het totale vermogen van de huidige economie van de EU. Uit het onderzoek blijkt dat 55% van de geschatte bruto toegevoegde waarde afhankelijk is van cloud computing. In plaats van datacenters en servers te kopen, te bezitten en te onderhouden, moeten organisaties toegang hebben wanneer nodig tot rekenkracht, opslag, databases en andere diensten in de cloud.

Op dit moment ligt de EU op het schema om tegen 2030 slechts 1,3 biljoen euro aan economische waarde vrij te maken. Terwijl als de EU de vooruitgang kan versnellen, tegen 2030 tot 1,5 biljoen euro aan extra economische waarde kunnen worden vrijgemaakt. Met het huidige tempo zal het bereiken van de volledige digitale doelstelling tot 2040 duren, dus 10 jaar langer dan nodig.

Collectieve focus

Het sneller bereiken van de Digital Decade doelstellingen vereist volgens het rapport een collectieve focus van de publieke en private sector op digitale adoptie, ontwikkeling van vaardigheden, infrastructuur, ondernemerschap en digitale overheid.

Het onderzoek is door Public First onder meer dan 6.500 consumenten en 7.000 bedrijven in negen EU-lidstaten. De lidstaten zijn Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje en Zweden.

Gerelateerde berichten...

X