4 miljoen extra om digitale dienstverlening overheid te verbeteren

digitale dienstverlening radartjes

De overheid heeft een extra financiële bijdrage van vier miljoen voor initiatieven om de digitale dienstverlening van de overheid te verbeteren. De aanvraagtermijn eindigt op 31 maart.

De financiële bijdrage komt uit het Innovatiebudget Digitale Overheid. Het ministerie van BZK vindt innovatieve dienstverlening van groot belang. In de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren speelt innovatie een belangrijke rol. Het innovatiebudget is bedoeld om projecten op te starten, opschalen of te borgen.

Een deskundige jury bepaalt welke overheidsprojecten en vraagstukken rond digitale dienstverlening een bijdrage krijgen. Dat doen zij aan de hand van een aantal selectiecriteria. Elk voorstel moet aan een aantal harde eisen voldoen. Die liggen vooral op het gebied van de te verwachten verbetering van dienstverlening en de betrokkenheid van verschillende instanties. Daarnaast moet het project op korte termijn een verbetering brengen.

Daarnaast zijn er een aantal criteria die de jury belangrijk vindt zoals het onderscheidend vermogen, betrokkenheid van gebruikers en herbruikbaarheid van de innovatie. Het voorstel draagt bij aan de verbetering van digitale overheidsdienstverlening aan burgers en ondernemers. De voorstellen moeten een duidelijke maatschappelijke relevantie hebben.

Verder moeten de behoeften van gebruikers en gebruikerservaring een duidelijke plek in de opzet hebben. Toekomstige gebruikers moeten tijdig worden betrokken bij het project.
Verder moet het plan rekening houden met digitale inclusie. Dit betekent: niemand buitensluiten. Uit het voorstel moet dan ook blijken dat is nagedacht over hoe iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk. De jury moedigt inzenders dan ook aan om projecten in te dienen die aansluiten bij verbetering van dienstverlening.

Lees ook:
  • Hoe generatieve AI klantervaring naar hoger niveau tilt
  • Hoe SoftwareOne bedrijven helpt Microsoft Copilot optimaal te benutten

Gerelateerde berichten...