Hoe SoftwareOne bedrijven helpt Microsoft Copilot optimaal te benutten

Bert Stam SoftwareOne

Microsoft introduceerde op 1 november 2023 Microsoft 365 Copilot, een nieuwe reeks op generatieve AI gebaseerde hulpmiddelen voor alle Microsoft 365-toepassingen. Volgens Microsoft verandert Copilot de manier waarop we werken voorgoed. Copilot vereist echter wel enige aanpassing van organisaties en medewerkers om alle kansen in de praktijk te benutten.”.

Bert Stam, Federation Lead Benelux van SoftwareOne Nederland legt uit wat Microsoft Copilot is, hoe het je organisatie kan helpen om productiever en innovatiever te worden, en hoe SoftwareOne’s Advisory diensten je kunnen ondersteunen bij het implementeren en gebruiken van deze revolutionaire digitale assistent.

Wat is Copilot?

“Microsoft 365 Copilot is een digitale assistent die de productiviteit en kwaliteit van de producten en diensten van Microsoft verhoogt”, zegt Stam. “Copilot doet dit door gebruik te maken van generatieve AI. Dit betekent dat het verschillende databronnen uit de informatiesystemen van een organisatie raadpleegt om iets nieuws te genereren. Als ik bijvoorbeeld een Teams-meetings niet kan bijwonen, kan ik Copilot deze meeting laten volgen. Ik ontvang naderhand een transcript van Copilot en ik kan vervolgens vragen om een opsomming van de highlights en actiepunten. Dit bespaart me enorm veel tijd; ik hoef de meeting niet terug te kijken en ik kan direct aan de slag met de informatie.”

Slimmer werken

Copilot assisteert gebruikers ook met het maken van een concept voor een e-mail, een tekst, een presentatie of een berekening. “Die hulp kan ik inroepen in alle Microsoft Office-applicaties”, zegt Stam. “Ik kan vervolgens voortborduren op deze opzet. Daarmee wordt de kwaliteit van mijn werk alleen maar hoger. Als je dat op grote schaal doet, heeft dat een aanzienlijke en positieve impact op de organisatie.”

Door de generatieve AI van Copilot besteden gebruikers minder tijd aan de tools en meer tijd aan het belangrijkste werk. “Dat voordeel wordt echter alleen behaald als het doel voor het gebruik van Copilot vooraf duidelijk is en het gebruik optimaal wordt benut”, zegt Stam. “Wij maken dat inzichtelijk voor organisaties en we helpen hen het gebruik van Copilot te optimaliseren.”

Copilot levert nieuwe inzichten of ideeën op

SoftwareOne stond al bij de lancering van Copilot klaar met de Copilot Advisory-diensten. “Onze diensten ondersteunen organisaties bij het implementeren en adopteren van Copilot”, vertelt Stam. “De diensten bestaan uit een aantal workshops waarmee onze consultants uitleggen wat Copilot precies is en welke waarde zij daarmee kunnen creëren.”

De consultants onderzoeken samen  met de klant wat de mogelijkheden van Copilot zijn en of de organisatie daar klaar voor is. Stam: “Zij controleren ook of de organisatie beschikt over de juiste licenties en technisch  klaar is voor Copilot. Dat gaat niet alleen om de Copilot-licentie zelf, maar ook om de producten en maatregelen voor governance, compliance en security.”

De introductie van Copilot brengt ook veranderingen met zich mee voor de medewerkers. Hoe zorgt SoftwareOne ervoor dat de organisatie daarin meegaat? Stam: “Dat is vaak een kwestie van ‘zien is geloven’. Met de generatieve AI van Copilot komen medewerkers tot nieuwe inzichten of ideeën die zij zelf niet hadden kunnen bedenken. Daar kunnen zij dan op verder bouwen. Mensen zien ook al snel het gemak, de productiviteit en de kwaliteit die Copilot toevoegt aan hun werk.”

 Prompt management

Stam benadrukt dat Copilot een assistent is. “Je houdt zelf de regie en dat maakt de zogenoemde ‘prompt’, de vraag die je stelt of de opdracht die geeft, erg belangrijk. Hoe nauwkeuriger de prompt, hoe beter de uitkomst. Ook voor dit ‘prompt management’ kunnen klanten rekenen op onze consultants. Zij adviseren hoe gebruikers de vragen, opdrachten en bronnen het best kunnen formuleren. Daarna zorgt SoftwareOne ervoor dat de databronnen beschikbaar zijn. Dit kan op locatie zijn, in een extern datacenter of bij een of meerdere cloudproviders. Wij wijzen organisaties de weg naar Copilot en Copilot de weg in de hybride multi-cloud.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...